Thanh thiếu niên hoạt động thể chất nhiều hơn sẽ có kết quả học tập tốt hơn ở trường trong hai năm

Một thanh thiếu niên có mức độ hoạt động thể chất cao hơn đã thể hiện tốt hơn ở trường trong quá trình chuyển từ tiểu học sang trung học cơ sở so với các bạn cùng lứa không hoạt động thể chất, một nghiên cứu mới từ Phần Lan cho thấy. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu, từ Đại học Jyväskylä, nhận thấy rằng hoạt động thể chất tăng lên không nhất thiết dẫn đến kết quả học tập được cải thiện.

Các nghiên cứu theo chiều ngang trước đây đã báo cáo rằng trẻ em và thanh thiếu niên năng động hơn đạt được điểm số ở trường tốt hơn so với các bạn cùng tuổi ít hoạt động hơn, nhưng có rất ít nghiên cứu theo chiều dọc về chủ đề này. Một nghiên cứu mới được công bố cho thấy thanh thiếu niên có mức độ hoạt động thể chất cao hơn trong thời gian theo dõi hai năm học có kết quả học tập cao hơn so với những người liên tục không hoạt động. Hơn nữa, nghiên cứu cho thấy rằng mức độ hoạt động thể chất tăng lên không tự động dẫn đến kết quả học tập được cải thiện. Thay vào đó, kết quả cho thấy rằng những thanh thiếu niên tăng cường hoạt động thể chất có kết quả học tập thấp hơn trong quá trình theo dõi so với các đồng nghiệp tích cực hơn.

Kết quả có ý nghĩa gì

Thanh thiếu niên hoạt động cao đã thể hiện tốt hơn ở trường so với các bạn cùng tuổi ít hoạt động hơn. Tuy nhiên, kết quả của chúng tôi cho thấy rằng việc tăng hoạt động thể chất trong khoảng thời gian hai năm học không nhất thiết phải cải thiện kết quả học tập.

Dựa trên kết quả nghiên cứu, không thể nói liệu hoạt động thể chất có cải thiện kết quả học tập hay không nếu thanh thiếu niên có thành tích học tập cao hơn chọn lối sống năng động. Do đó, không có giải thích nhân quả có thể được thực hiện. Tuy nhiên, kết quả của nghiên cứu hiện tại không bác bỏ những phát hiện của các nghiên cứu trước đây cho thấy những tác động nhỏ nhưng tích cực của hoạt động thể chất đối với việc học và nền tảng thần kinh của nó.

Mối liên hệ giữa hoạt động thể chất và kết quả học tập không phải lúc nào cũng phản ánh mối quan hệ nhân quả. Có thể các hoạt động thể chất cao và thành tích học tập tốt có chung các thuộc tính, chẳng hạn như động lực cao đối với nhiệm vụ cần hoàn thành.

Nghiên cứu đã điều tra các hiệp hội hoạt động thể chất theo chiều dọc với kết quả học tập ở 635 thanh thiếu niên từ 11 đến 13 tuổi lúc ban đầu. Hoạt động thể chất được đánh giá bằng bảng câu hỏi và điểm số của trường được lấy từ sổ đăng ký của trường. Một số yếu tố ảnh hưởng như giáo dục của cha mẹ và tình trạng tuổi dậy thì đã được kiểm soát trong các phân tích.

P.T.T (NASATI), theo https://www.sciencedaily.com/releases/2019/09/190910105349.htm, 15/9/2018