Sử dụng kháng sinh bừa bãi gây ra nhiều vấn đề sức khỏe cộng đồng

Hiện này, nhiều người sử dụng kháng sinh mà không cần đơn thuốc của bác sĩ dường như là một vấn đề sức khỏe cộng đồng phổ biến. Thuốc kháng sinh được mọi người sử dụng có thể được lấy thông qua nhiều cách khác nhau, bao gồm tiết kiệm các đơn thuốc còn sót lại để sử dụng sau này, lấy chúng từ bạn bè và gia đình hoặc lấy chúng từ các thị trường địa phương "dưới quầy". Kết quả từ một đánh giá phạm vi được công bố trên Annals of Internal Medicine.

Khi mọi người dùng thuốc kháng sinh mà không cần toa, họ thường dùng thuốc không cần thiết hoặc chọn một loại thuốc hoặc liều không phù hợp. Thực tế này có liên quan đến các tác dụng phụ có thể tránh được và cũng có thể làm tăng nguy cơ gây kháng kháng sinh. Điều quan trọng là phải hiểu mức độ phổ biến của việc sử dụng kháng sinh không cần kê toa và các yếu tố góp phần gây ra vấn đề này.

Các nhà nghiên cứu từ Đại học Y Baylor và Trung tâm Đổi mới Chất lượng, Hiệu quả và An toàn đã xem xét 31 nghiên cứu được công bố để xác định mức độ phổ biến của việc sử dụng kháng sinh không cần kê toa ở Hoa Kỳ và để kiểm tra các yếu tố ảnh hưởng đến việc sử dụng này. Tỷ lệ sử dụng kháng sinh không cần kê toa thay đổi từ 1% trong số những người đến khám tại phòng khám đến 66% trong số lao động nhập cư Latino. Lưu trữ kháng sinh để sử dụng trong tương lai thay đổi từ 14 phần trăm đến 48 phần trăm và một phần tư số người trong một nghiên cứu báo cáo ý định sử dụng kháng sinh mà không cần toa bác sĩ.

Các yếu tố góp phần vào việc sử dụng thuốc không cần kê toa bao gồm thiếu bảo hiểm hoặc quyền truy cập chăm sóc sức khỏe, chi phí đi khám hoặc kê đơn của bác sĩ, bối rối về việc tìm kiếm sự chăm sóc cho bệnh lây truyền qua đường tình dục, không thể nghỉ làm để đến phòng khám hoặc văn phòng bác sĩ, và một số lý do khác. Theo các nhà nghiên cứu, cần nhiều nghiên cứu hơn để định lượng việc sử dụng kháng sinh không cần kê toa và khám phá các yếu tố có thể thay đổi có thể góp phần vào các thực hành không an toàn.

P.T.T (NASATI), theo https://www.sciencedaily.com/releases/2019/07/190722182123.htm, 22/7/2019