Lưỡi nhân tạo có thể phân biệt giữa các rượu whisky khác nhau

Lưỡi nhân tạo do các nhà nghiên cứu tại trường Đại học Glasgow tạo ra, có thể khai thác các tính chất của vàng và nhôm để xác định sự khác biệt giữa các loại rượu whisky. Công nghệ này có khả năng phân biệt giữa các loại rượu whisky cùng thương hiệu được đựng trong các thùng khác nhau với độ chính xác trên 99%. Tuổi thọ của các loại rượu này lần lượt là 12, 15 và 18 tuổi.

 

Alasdair Clark, đồng tác giả nghiên cứu cho biết: “Chúng tôi gọi đây là lưỡi nhân tạo vì nó hoạt động tương tự như lưỡi người - giống như chúng ta, nó không thể xác định các hóa chất riêng biệt làm cho cà phê có vị khác với nước táo nhưng có thể dễ dàng nhận ra sự khác biệt giữa các hỗn hợp hóa học phức tạp này”. “Chúng tôi không phải là các nhà nghiên cứu đầu tiên tạo ra lưỡi nhân tạo, nhưng là những người đầu tiên tạo nên một lưỡi nhân tạo duy nhất sử dụng hai loại nụ vị giác kim loại nano khác nhau, cung cấp thêm thông tin về “hương vị” của từng mẫu rượu và cho phép phản ứng nhanh và chính xác hơn. Dù chúng tôi tập trung vào rượu whisky trong thí nghiệm này, nhưng lưỡi nhân tạo dễ dàng được sử dụng để nếm hầu như mọi loại chất lỏng, nghĩa là sẽ được sử dụng cho nhiều ứng dụng”.

Ngoài tiềm năng sử dụng trong việc xác định rượu giả, lưỡi nhân tạo có thể được sử dụng trong kiểm tra an toàn thực phẩm, kiểm soát chất lượng, an ninh. Whiskey được rót qua một mẫu bảng điều khiển của hai kim loại - hoạt động như “nụ vị giác” và sau đó, các nhà nghiên cứu đo lường cách chúng hấp thụ ánh sáng trong khi chìm. Mỗi nụ vị giác nhỏ hơn 500 lần so với nụ vị giác ở lưỡi người. Nhóm nghiên cứu đã sử dụng lưỡi để lấy mẫu các loại rượu whisky từ các thương hiệu Glenfiddich, Glen Marnoch và Laphroaig.

N.T.T (NASATI), theo https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-7322847/Scottish-scientists-create-art chích-tueue-vị-dferences-drams-whoisky.html, 6/8/2019