Hoạt động thể chất có thể tăng cường tâm trạng và năng lượng

Nghiên cứu mới, được công bố trên tạp chí JAMA Psychiatry, cho thấy mức độ hoạt động thể chất cao hơn làm tăng mức độ tâm trạng và năng lượng. Những lợi ích đặc biệt đáng chú ý ở những người bị rối loạn lưỡng cực. Tại Hoa Kỳ, gần 3% người trưởng thành bị rối loạn lưỡng cực "trong năm qua. Khoảng 4,4% người trưởng thành có lưỡng cực tại một số thời điểm trong cuộc sống của họ. Trầm cảm thậm chí còn phổ biến hơn, cả ở Hoa Kỳ và trên toàn cầu. Trên thực tế, khoảng 8% những người trên 20 tuổi ở Hoa Kỳ bị trầm cảm, theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC). Với 300 triệu người mắc bệnh trầm cảm, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) mô tả đây là "nguyên nhân hàng đầu gây ra khuyết tật trên toàn thế giới".

Nghiên cứu mới có thể giúp giảm bớt các triệu chứng trầm cảm, đặc biệt ở những người bị rối loạn lưỡng cực. Trưởng nhóm nghiên cứu Vadim Zipunnikov đến từ Trường Y tế Công cộng Johns Hopkins Bloomberg ở Baltimore-Hoa Kỳ nhận thấy rằng hoạt động thể chất tăng lên giúp cải thiện mức độ tâm trạng và năng lượng cho những người sống chung với tình trạng này. Zipunnikov và các đồng nghiệp đã yêu cầu 242 người tham gia, ở độ tuổi 15-84, đeo thiết bị theo dõi hoạt động và ghi nhật ký điện tử về tâm trạng và năng lượng của họ trong suốt 2 tuần. Những người tham gia, có150 người trong số họ là nữ đã sử dụng nhật ký bốn lần mỗi ngày để đánh giá năng lượng và tâm trạng nhận thức của họ bằng thang điểm bảy, từ "rất mệt mỏi" đến "rất hăng hái" và từ "rất hạnh phúc" đến "rất buồn”.

Các nhà nghiên cứu quy định các thói quen hàng ngày của mỗi cá nhân và chỉ định bốn điểm thời gian trong suốt cả ngày: một vào buổi sáng, một vào bữa trưa, một vào giờ ăn tối và một vào giờ đi ngủ. Nhìn chung, nghiên cứu cho thấy rằng hoạt động thể chất cao hơn tại bất kỳ một trong những thời điểm này tương quan với tâm trạng tốt hơn và mức năng lượng cao hơn vào thời điểm tiếp theo trong suốt cả ngày. Các mối tương quan cũng hoạt động theo cách khác, có nghĩa là mức năng lượng cao hơn tại một thời điểm trong ngày có liên quan đến mức độ hoạt động thể chất cao hơn vào thời điểm tiếp theo. Những tác dụng có lợi này mạnh nhất trong một nhóm nhỏ gồm 54 người tham gia nghiên cứu bị rối loạn lưỡng cực. Ngoài ra, nghiên cứu mới phát hiện ra rằng hoạt động thể chất nhiều hơn có liên quan đến thời gian ngủ ngắn hơn vào đêm đó, nhưng giấc ngủ nhiều hơn tương quan với hoạt động thể chất ít hơn vào ngày hôm sau.

Như các tác giả giải thích, việc kiểm tra giấc ngủ, hoạt động thể chất, tâm trạng và năng lượng cùng một lúc rất quan trọng đối với những người mắc chứng rối loạn lưỡng cực vì cả giấc ngủ và hoạt động đều ảnh hưởng đến sức khỏe tâm lý của người tham gia. Theo Zipunnikov, Hệ thống điều chỉnh giấc ngủ, hoạt động của động cơ và tâm trạng thường được nghiên cứu một cách độc lập. Chứng tỏ tầm quan trọng của việc kiểm tra các hệ thống này cùng nhau chứ không phải cách ly. Ông nói thêm rằng nghiên cứu này "minh họa tiềm năng kết hợp việc sử dụng trình theo dõi hoạt động thể chất và nhật ký điện tử để hiểu rõ hơn về mối quan hệ tương tác động phức tạp giữa nhiều hệ thống trong bối cảnh thời gian thực và thực tế. Zipunnikov và các đồng nghiệp kết luận: Những phát hiện này cho thấy các can thiệp tập trung vào hoạt động và năng lượng của động cơ có thể có hiệu quả cao hơn so với các phương pháp hiện tại nhắm vào tâm trạng chán nản.

Đ.T.V (NASATI), theo https://www.medicalnewstoday.com/articles/323995.php, 12/2018

Nguồn tin: NASATI