Công nghệ hỗ trợ sinh sản tạm thời để lại dấu ấn trên gen

Bất kỳ tác động nào của công nghệ hỗ trợ sinh sản đối với gen của trẻ sơ sinh phần lớn được điều chỉnh khi đến tuổi trưởng thành, nghiên cứu mới do Viện nghiên cứu trẻ em Murdoch đã tìm thấy. Được công bố trên tạp chí Nature Communications, nghiên cứu cho thấy các sự kiện xảy ra ở giai đoạn phát triển sớm, bao gồm kích thích buồng trứng, thao tác với phôi và các hormone bổ sung phổ biến trong chu kỳ điều trị sinh sản, có thể ảnh hưởng đến sức khỏe gen hoặc biểu sinh nhưng những tác động này chỉ tồn tại trong thời gian ngắn.

Di truyền học là một quá trình kiểm soát cách đóng và mở gen. Chế độ ăn và các ảnh hưởng môi trường bên ngoài khác có thể đóng vai trò trong biểu hiện gen này. Nghiên cứu được thiết kế để xem tần suất thay đổi biểu sinh xảy ra do công nghệ hỗ trợ sinh sản và liệu có sự khác biệt nào trong những thay đổi này từ khi sinh ra đến khi trưởng thành.

Giáo sư cao cấp MCRI Richard Saffery, cho biết: "Trong hai nhóm độc lập, chúng tôi đã tìm thấy những tác động tương tự của sinh sản được hỗ trợ đối với gen khi kiểm tra các đốm má ở gót chân được thu thập ngay sau khi sinh. Những thay đổi biểu sinh này không rõ ràng trong các mẫu máu trưởng thành”.

Giáo sư MCRI Jane Halliday, đã nghiên cứu về sức khỏe của những người này ở tuổi trưởng thành, cho biết việc thụ thai có liên quan đến việc tăng nguy cơ sinh non, nhẹ cân, nhỏ ở tuổi thai hoặc tử vong chu sinh. Đưa ra các biện pháp can thiệp liên quan đến công nghệ hỗ trợ sinh sản tại thời điểm thụ thai, đã có những lo ngại rằng thay đổi biểu sinh có thể làm im lặng các gen quan trọng và dẫn đến nguy cơ cao về các vấn đề sức khỏe.

Tiến sĩ Boris Novakovic, người thực hiện hầu hết các phân tích cho nghiên cứu, nói rằng mặc dù việc mở rộng công nghệ hỗ trợ sinh sản trên toàn thế giới, một số nghiên cứu đã điều tra các tác động tiềm ẩn đối với gen. Các nghiên cứu trước đây đã tìm thấy một số thay đổi biểu sinh trong phôi được nuôi trong phòng thí nghiệm. Tuy nhiên, không có nghiên cứu nào tìm kiếm những thay đổi này ở cùng một cá nhân khi sinh và trưởng thành như chúng tôi đã làm.

Kết quả của chúng tôi cho thấy, các gia đình yên tâm vì họ cho rằng môi trường và lối sống có kinh nghiệm từ khi sinh ra có thể sửa chữa bất kỳ sai lệch biểu sinh nào liên quan đến phương pháp điều trị sinh sản. Nghiên cứu đã xem xét một đoàn gồm 158 người Úc trong độ tuổi từ 22 đến 35 được thụ thai thông qua công nghệ hỗ trợ sinh sản (IVF và GIFT) và 75 người được thụ thai tự nhiên. Tiến sĩ Novakovic cho biết cần nhiều nghiên cứu hơn về cỡ mẫu lớn hơn để nhân rộng những phát hiện hiện tại.

N.T.T (NASATI), theo https://medicalxpress.com/news/2019-09-reproduction-technology-genes-temporarily.html, 3/9/2019