Các kháng thể tiềm tàng ở người có thể truyền cảm hứng cho một loại vắc-xin

Một loại vắc-xin thường hoạt động bằng cách kích hoạt phản ứng miễn dịch cơ thể, tạo ra các kháng thể chống lại một loại vi-rút cụ thể. Nhưng một số vi-rút không kích thích phản ứng kháng thể bảo vệ, điều đó có nghĩa là không có gì đảm bảo rằng vắc-xin có thể được phát triển cho mọi bệnh.

Davide Robbiani tại Đại học Rockefeller ở thành phố New York và các đồng nghiệp đã nghiên cứu 68 người đã khỏi bệnh SARS-CoV-2 và phát hiện ra rằng tất cả họ đã tạo ra một lượng kháng thể khác nhau chống lại virus. Một phần của các kháng thể này đã ngăn chặn mạnh mẽ coronavirus xâm nhập các tế bào của con người (D. F. Robbiani và cộng sự tại BioRxiv http://doi.org/ggwfcm; 2020). Tuy nhiên, nghiên cứu này chưa được đánh giá ngang hàng.

Trung bình, những người đã hồi phục sau khi mắc bệnh nặng có nồng độ kháng thể mạnh này cao hơn so với những người bị bệnh nhẹ hơn. Nhưng mọi người tham gia dường như có khả năng làm cho họ có các kháng thể tiềm tàng được sử dụng ở mức phù hợp để khỏi bệnh. Các tác giả cho rằng một loại vắc-xin được thiết kế để khơi gợi các kháng thể mạnh này có thể có hiệu quả toàn cầu.

P.A.T (NASATI), theo https://www.nature.com/, 5/2020