Sự biến mất của san hô gây ra những thay đổi vĩnh viễn trong cuộc sống những loài cá

Theo một nghiên cứu cho thấy việc biến mất của san hô do nhiệt độ nước biển tăng đã dẫn đến những thay đổi lâu dài đối với các cộng đồng các loài cá.

Các loài cá ăn thịt lớn như cá bống và cá rất nhỏ như cá chuồn giảm đáng kể về số lượng và phần lớn được thay thế bằng các loài cá thích rong biển như cá thỏ.

Các nhà nghiên cứu cho thấy bằng chứng rõ ràng rằng việc biến mất san hô trở lại vào năm 1998 đã dẫn đến những thay đổi về đa dạng sinh học và sự dịch chuyển vĩnh viễn trong phạm vi các loài cá cùng tồn tại trên các rạn san hô, vẫn còn tồn tại đến ngày nay.

Trong khi một số rạn san hô được khảo sát, đã có sự phục hồi trở lại sau khi bị biến mất, các rạn san hô khác đã chuyển sang các cánh đồng rong biển.

Những thay đổi trong cộng đồng cá là rõ ràng nhất trên các rạn san hô rong biển này, những loài cá giống như loại 'động vật ăn cỏ' ăn rong biển đã trở thành một loài thống trị cộng đồng trên tất cả các rạn san hô trong nghiên cứu.

Các nhà nghiên cứu tin rằng những thay đổi tương tự này có thể được tìm thấy ở các rạn san hô bị hư hại tương tự trên khắp thế giới và có thể được mô tả là trạng thái 'bình thường mới' đối với các rạn san hô bị biến mất (hay còn gọi là bị tẩy trắng).

Đáng ngạc nhiên, ngay cả trên các rạn san hô nơi san hô dần dần phục hồi giữa các sự kiện tẩy trắng, số lượng loài cá đã phục hồi, nhưng không trở lại thành phần loài ban đầu của chúng.

Các nghiên cứu khác đã chỉ ra rằng thời gian giữa các giai đoạn tẩy trắng hiện đang giảm và thường dưới 10 năm. Trong nghiên cứu này, khung thời gian từ sự kiện tẩy trắng san hô năm 1998 đến lần quan trọng tiếp theo kéo dài hơn -18 năm - tuy nhiên cộng đồng cá vẫn không thể phục hồi. Điều này dẫn đến các nhà nghiên cứu kết luận các rạn san hô khác sẽ phải chịu những thay đổi tương tự, đặc biệt là các sự kiện tẩy trắng đang trở nên thường xuyên hơn.

Tiến sĩ James Robinson, Đại học Lancaster, tác giả chính của nghiên cứu, cho biết: "Mặc dù khoảng thời gian 18 năm giữa các sự kiện tẩy trắng hàng loạt cho phép san hô phục hồi trên một số rạn san hô, chúng tôi đã tìm thấy bằng chứng cho thấy quần thể cá không thể quay trở lại. Nghiên cứu trường hợp Seychelles cho thấy dưới mức độ nóng lên của đại dương hiện nay - trong đó tần suất trung bình của các sự kiện tẩy trắng là dưới 10 năm - thay đổi vĩnh viễn đối với rạn san hô cá có khả năng trên hầu hết các rạn san hô trên toàn cầu".

Giáo sư Nick Graham, thuộc Đại học Lancaster, cho biết thêm: "Bình thường mới đối với các rạn san hô sẽ là các cộng đồng cá sống gần rạn san hô sẽ có ít loài và bị chi phối bởi những loài cá ăn rong rêu và động vật không xương sống. Điều này sẽ thay đổi cách thức hoạt động của các rạn san hô và cơ hội về nghề cá cho các cộng đồng con người sống ở ven biển liền kề với các rạn san hô".

P.T.T (NASATI), theo https://www.sciencedaily.com/releases/2019/06/190618070807.htm, 18/6/2019