Đắk Lắk: Nghiên cứu và ứng dụng các chế phẩm chiết xuất từ cây quế và cây chiêu liêu trong bảo quản trái bơ và chanh dây

Mới đây, Sở KH&CN Đắk Lắk đã tổ chức hội đồng nghiệm thu đề tài KH&CN cấp cơ sở “Nghiên cứu và ứng dụng các chế phẩm chiết xuất từ cây quế và cây chiêu liêu trong bảo quản trái bơ và chanh dây tại tỉnh Đắk Lắk”. Đề tài do PGS.TS Nguyễn Quang Vinh - Viện Công nghệ Sinh học và Môi trường (Trường Đại học Tây Nguyên) thực hiện.

Mục tiêu của đề tài là tạo được chế phẩm từ cao chiết cây chiêu liêu hoặc cây quế đồng kết hợp với chất tạo màng sinh học bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm nhằm kéo dài thời gian bảo quản bơ và chanh dây, khắc phục được những nhược điểm của phương pháp bảo quản lạnh.

Kết quả, đề tài đã tạo ra được chế phẩm bảo quản quả bơ và chanh dây từ cao chiết vỏ chiêu liêu và vỏ quế kết hợp với chất tạo màng chisosan và gum arabic. Chế phẩm đạt các tiêu chuẩn về chất bảo quản theo quy chuẩn Việt Nam (QCVN 4-12:2010/BYT). Khi sử dụng chế phẩm này để bảo quản bơ có thể kéo dài 4 ngày ở điều kiện nhiệt độ là 280C so với đối chứng (thời gian bảo quản là 12 ngày) và ở 80C là 27 ngày. Đối với chanh dây, thời gian có thể kéo dài thêm 2 ngày so với đối chứng ở điều kiện nhiệt độ là 280C (tổng thời gian bảo quản là 9 ngày) và 27 ngày ở nhiệt độ 80C. Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu xếp loại Đạt.

Sở KH&CN Đắk Lắk