Trung Quốc phát triển tủ lạnh đạt nhiệt độ cực thấp

Một tổ chức nghiên cứu của Trung Quốc, Viện Vật lý, trực thuộc Học viện Khoa học Trung Quốc, đã nghiên cứu và phát triển thành công một chiếc tủ lạnh nguyên mẫu để đạt được nhiệt độ cực thấp gần bằng 0 tuyệt đối - giới hạn vật lý của nhiệt độ.

Viện Vật lý cho biết rằng họ đã phát triển một tủ lạnh nguyên mẫu đạt được nhiệt độ cực thấp này, chỉ cao hơn 0,01 độ C so với 0 độ không tuyệt (tức là - 273,15 độ C).

Không giống như tủ lạnh truyền thống chạy nhờ việc cung cấp Helium lỏng như một phương pháp làm mát, nguyên mẫu trên chạy mà không sử dụng Helium lỏng. Nó có không gian bên trong lớn hơn và thời gian hoạt động lâu hơn với việc vận hành và bảo trì thuận tiện hơn. Nhóm nghiên cứu sẽ tiếp tục cải tiến công nghệ để thế hệ tủ lạnh mới đang phát triển đạt chất lượng của sản phẩm nhập khẩu về độ hữu dụng và ổn định.

Tính toán lượng tử, đã trở nên rất phổ biến trong những năm gần đây, đòi hỏi một môi trường nhiệt độ cực thấp trong một phần của lộ trình kỹ thuật của nó và dựa vào sự hỗ trợ của một chiếc tủ lạnh như vậy.

Theo Viện Vật lý, nguyên mẫu có thể chạy ổn định và liên tục để cung cấp nhiệt độ hơn 0,0109 độ C so với độ 0 tuyệt đối, đáp ứng các yêu cầu của tính toán lượng tử siêu dẫn. Một thách thức thực sự với máy tính lượng tử vốn có khả năng làm nhiều nhiệm vụ, bao gồm đẩy nhanh tốc độ phát triển trí tuệ nhân tạo, là yêu cầu nhiệt độ cực lạnh và môi trường biệt lập.

Những chiếc tủ lạnh như vậy được sử dụng rộng rãi trong vật lý vật chất ngưng tụ, khoa học vật liệu, vật lý hạt và khám phá thiên văn.

P.A.T (NASATI), theo https://news.cgtn.com/news/2021-07-14/China-develops-refrigerator-to-realize-ultra-low-temperature-11SIM7GUorm/index.html; https://www.globaltimes.cn/page/202107/1228501.shtml