Thông tin về hoạt động Giải thưởng chất lượng quốc gia và Giải thưởng Chất lượng Quốc tế châu Á - Thái Bình Dương năm 2018

Giải thưởng Chất lượng quốc gia (GTCLQG) được tổ chức hàng năm do Thủ tướng Chính phủ trao tặng cho tổ chức, doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh, nâng cao chất lượng sản phẩm. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Bộ Khoa học và Công nghệ là cơ quan chủ trì thực hiện từ năm 1996. 

                                                             

Giải thưởng tôn vinh những doanh nghiệp đạt thành tích xuất sắc trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ, năng lực cạnh tranh và hiệu quả hoạt động. Để tham dự giải thưởng này, doanh nghiệp phải đáp ứng 7 tiêu chí theo hệ thống Giải thưởng chất lượng quốc tế châu Á - Thái Bình Dương (GPEA).

Bảy tiêu chí có tổng điểm là 1.000, trong đó: Vai trò của lãnh đạo (120 điểm); hoạch định chiến lược (85 điểm); định hướng vào khách hàng và thị trường (85 điểm); đo lường, phân tích và quản lý tri thức (90 điểm); quản lý, phát triển nguồn nhân lực (85 điểm); quản lý quá trình hoạt động (85 điểm); kết quả hoạt động (450 điểm). 

Căn cứ vào kết quả xem xét, đánh giá về đề xuất của Hội đồng Quốc gia trên cơ sở các ý kiến của các UBND tỉnh, thành phố, Bộ Khoa học và Công nghệ lập hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ tặng giải thưởng Chất lượng quốc gia. Doanh nghiệp được chấm từ 800 - 1.000 điểm sẽ được giải vàng, đạt 600 điểm sẽ trao giải chất lượng.

Việc đánh giá và tuyển chọn GTCLQG được tiến hành theo 2 cấp: Hội đồng sơ tuyển cấp tỉnh/thành phố và Hội đồng quốc gia. Trên cơ sở danh sách các doanh nghiệp được Hội đồng sơ tuyển đề xuất, Hội đồng quốc gia sẽ lựa chọn, đề nghị Bộ trưởng Bộ KH&CN trình Thủ tướng Chính phủ trao tặng GTCLQG.

Kết quả hoạt động Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2018

Năm 2018 Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức triển khai hoạt động GTCLQG từ cấp Trung ương đến địa phương theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Cụ thể như sau:

- Từ tháng 5 - 6/2018, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thành lập 44 Hội đồng sơ tuyển Giải thưởng Chất lượng Quốc gia  (sau đây gọi tắt là HĐST) của các tỉnh/thành phố.

- Đến ngày 30/5/2018 có gần 130 doanh nghiệp đăng ký tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2018 tại các HĐST tỉnh/thành phố.

- Ngày 04/10/2018, Bộ trưởng Bộ KH&CN đã ký Quyết định số 2912/QĐ-BKHCN thành lập Hội đồng Quốc gia GTCLQG năm 2018, gồm 18 thành viên đại diện cho các Bộ, ngành và tổ chức liên quan, do Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Văn Tùng làm Chủ tịch Hội đồng.

- Từ tháng 6 - 8/2018, các HĐST tỉnh/thành phố tiến hành xem xét, đánh giá trên hồ sơ và tại doanh nghiệp. Kết quả: có 80 doanh nghiệp của 39 tỉnh, thành phố được Hội đồng sơ tuyển xem xét, đánh giá đủ điều kiện theo các tiêu chí Giải thưởng Chất lượng Quốc gia để xem xét đề nghị trao GTCLQG năm 2018. Các hồ sơ của 80 doanh nghiệp được gửi cho HĐQG thông qua Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Cơ quan Thường trực về Giải thưởng Chất lượng Quốc gia).

- Ngày 16/11/2018, Hội đồng Quốc gia (HĐQG) đã tiến hành phiên họp lần 1 để xem xét, thẩm định hồ sơ của 80 doanh nghiệp do 39 Hội đồng sơ tuyển tỉnh/thành phố đề xuất, trong đó có 34 doanh nghiệp được đề xuất tặng Giải Vàng Chất lượng Quốc gia và 46 doanh nghiệp được đề xuất tặng Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2018

- Từ ngày 26/11/2018 đến ngày 21/12/2018, HĐQG đã tiến hành thẩm định tại chỗ 24 doanh nghiệp trên tổng số doanh nghiệp được đề xuất tặng Giải Vàng Chất lượng Quốc gia năm 2018.

- Ngày 28/12/2018, HĐQG tiến hành phiên họp lần 2 để xem xét kết quả thẩm định tại chỗ các doanh nghiệp được đề nghị tặng Giải Vàng Chất lượng Quốc gia, thông qua danh sách doanh nghiệp được đề xuất tặng GTCLQG của 39 tỉnh/thành phố. HĐQG đã thống nhất đề xuất Bộ Khoa học và Công nghệ trình Thủ tướng Chính phủ ký quyết định trao tặng GTCLQG năm 2018 cho 76 doanh nghiệp: trong đó tặng Giải Vàng Chất lượng Quốc gia năm 2018 cho 22 doanh nghiệp và tặng Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2018 cho 54 doanh nghiệp.

- Trên cơ sở kết luận của HĐQG tại phiên họp lần 2 ngày 28/12/2018, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã gửi Công văn số 12/TĐC-TCCL ngày 04/01/2019 lấy ý kiến hiệp y của 39 Uỷ ban nhân dân tỉnh/thành phố có doanh nghiệp được đề nghị tặng GTCLQG năm 2018.

- Căn cứ vào kết quả xem xét, đánh giá và đề xuất của Hội đồng Quốc gia và trên cơ sở các ý kiến hiệp y của các UBND tỉnh, thành phố, Bộ Khoa học và Công nghệ lập hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ tặng Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2018 cho 75 doanh nghiệp trong đó có 22 doanh nghiệp được trao Giải Vàng Chất lượng Quốc gia và 53 doanh nghiệp được trao Giải thưởng Chất lượng Quốc gia.

- Ngày 10/5/2019, Thủ tướng Chính phủ đã chính thức ký Quyết định số 543/QĐ-TTg về việc trao GTCLQG cho 75 DN, trong đó: 22 DN được trao Giải Vàng Chất lượng Quốc gia và 53 DN được trao Giải thưởng Chất lượng Quốc gia. Tính đến nay có 1.914 lượt doanh nghiệp đạt Giải thưởng Chất lượng Quốc gia.

Kết quả Giải thưởng Chất lượng Quốc tế Châu Á - TBD năm 2018

Từ tháng 02 - 06/2018, Cơ quan thường trực GTCLQG tiến hành xem xét, đánh giá và hướng dẫn lập hồ sơ cho 02 DN trong số các DN đạt Giải Vàng 02 năm gần nhất (2016 - 2017) để đề cử tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc tế Châu Á - TBD (GPEA) năm 2018 của Tổ chức Chất lượng Châu Á - TBD (APQO).

Tháng 8/2018 Tổ chức Chất lượng Châu Á - TBD (APQO) đã chính thức công bố kết quả Giải thưởng Chất lượng Quốc tế Châu Á - Thái Bình Dương (GPEA) năm 2018 với 02 Doanh nghiệp Việt Nam được thông báo đạt giải bao gồm:

- Loại hình Doanh nghiệp sản xuất lớn:

Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh (thành phố Hồ Chí Minh) 

- Loại hình Doanh nghiệp dịch vụ lớn:

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (thành phố Hà Nội)

Lễ trao Giải GPEA 2018 đã được tổ chức ngày 12/12/2018 tại thành phố A-bu-da-bi, Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất nhân dịp Hội nghị Chất lượng Quốc tế lần thứ 24. 

Năm 2018 là năm thứ 19 Việt Nam tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc tế Châu Á - TBD. Tính đến nay đã có 46 lượt doanh nghiệp Việt Nam đạt Giải thưởng quốc tế này.

Lễ trao Giải

Lễ trao Giải thưởng Chất lượng Quốc gia - Giải thưởng Chất lượng Quốc tế Châu Á - Thái Bình Dương năm 2018 được sẽ được tổ chức từ 8.15 - 10.30 ngày 23/6/2018 tại Hội trường Bộ Quốc phòng, số 7 Nguyễn Tri Phương, quận Ba Đình, TP. Hà Nội, và được Đài truyền hình Việt Nam truyền hình trực tiếp.

Lễ trao Giải có sự tham dự của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Lãnh đạo các Bộ, ngành, địa phương, thành viên Hội đồng Quốc gia, Hội đồng Sơ tuyển, … và đại diện cho 75 DN đạt GTCLQG 2018 và 02 DN đạt GPEA 2018.

Kết quả hoạt động Giải thưởng Chất lượng Quốc gia giai đoạn 1996 - 2018: 1.914 lượt doanh nghiệp được trao tặng Giải thưởng Chất lượng; 240 lượt doanh nghiệp được tặng Giải Vàng; 129 lượt doanh nghiệp được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 46 lượt doanh nghiệp được trao Giải thưởng Chất lượng Quốc tế Châu Á - Thái Bình Dương.

Link hình ảnh, video clip quảng bá về Lễ trao GTCLQG 2018

Link banner, hình ảnh, pano tuyên truyền về Lễ trao GTCLQG 2018

https://drive.google.com/open?id=1zkQQHTOe6UM52cHiYrOIC1Mtqa3LYji_

Link TVC tuyên truyền về Lễ trao GTCLQG 2018

https://drive.google.com/file/d/1FWbultjFrSMb1BQdoeeDrwkQuHE1Oe1P/view?usp=sharing

NASATI