Ra mắt Viện Khoa học và Công nghệ số

Ngày 15/11/2021, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn (VKU) đã tổ chức lễ ra mắt Viện Khoa học và Công nghệ số (eSTI).

PGS.TS. Huỳnh Công Pháp - Hiệu trưởng Trường đại học VKU

Theo PGS.TS Huỳnh Công Pháp, Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn (VKU), eSTI sẽ là Viện nghiên cứu, đào tạo, phát triển các giải pháp, ứng dụng, triển khai, chuyển giao và tham mưu các chính sách trong tất cả các ngành nghề sản xuất thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin, truyền thông và kinh tế số, tạo ra một môi trường nhằm kết nối, thúc đẩy phát triển khoa học và góp phần đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số tại miền Trung - Tây Nguyên nói riêng và cả nước nói chung.

Mục tiêu eSTI hướng đến là hình thành các nhóm nghiên cứu lớn, chuyên sâu, đa ngành, đa lĩnh vực trong: khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo; công nghệ thông minh và chuyển đổi số; đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp. eSTI sẽ tạo cơ hội cho các giảng viên, nghiên cứu viên, sinh viên của nhà trường có điều kiện thuận lợi tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học, nghiên cứu ứng dụng; đẩy mạnh và tối ưu hóa hiệu quả của các nghiên cứu chất lượng cao; tiến tới hình thành, thúc đẩy và phát huy hiệu quả của loại hình doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

Dự kiến quý I năm 2022, eSTI đi vào hoạt động sẽ kết nối và thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số khu vực miền Trung - Tây Nguyên. VKU là một trong 3 trường ĐH công lập trên cả nước đào tạo, nghiên cứu chuyên sâu về công nghệ thông tin, truyền thông và kinh tế số với định hướng hoạt động theo mô hình ĐH quốc tế, quản trị tiến tiến nhằm cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và hội nhập quốc tế.

NASATI