Phát hiện đột biến gen trong chủng mới của coronavirus

Nhóm các nhà khoa học tại Viện Pasteur Thượng Hải, cho biết dù họ chưa nắm được sự ảnh hưởng của những biến đổi gen này với các virus gây bệnh nhưng chúng tiềm ẩn khả năng thay đổi cách thức hoạt động của các virus gây bệnh.

Theo GS. Cui Jie tại Viện Pasteur Thượng Hải, khi xem xét một trường hợp lây bệnh giữa các thành viên trong một gia đình ở Quảng Đông, các nhà nghiên cứu nhận thấy các gen của virus này đã thay đổi đáng kể trong quá trình lây nhiễm. Thông thường, các virus vẫn biến đổi gen nhưng hầu hết là biến đổi đồng dạng, không ảnh hưởng tới cách thức hoạt động. Tuy nhiên, các nhà khoa học lại phát hiện ra 2 biến đổi không đồng dạng xảy ra trong các chủng virus trong ổ dịch ở gia đình này. Điều này cho thấy virus đã có sự tiến hóa trong quá trình lây nhiễm từ người sang người. Các nhà khoa học nhấn mạnh sự cần thiết của việc theo dõi sát sự biến đổi gen, sự tiến hóa cũng như khả năng thích ứng của virus.

P.A.T (NASATI), theo http://www.xinhuanet.com/english