Những công nghệ phổ biến nhất trong tương lai

Thay đổi  công nghệ là  một xu hướng lớn, tự thân có ý nghĩa rất quan  trọng,  không  ngừng  tác  động  đến  kinh  tế  và  xã  hội  và  thường theo cách triệt để. Quy mô của công nghệ - về khía cạnh hình thức, cơ sở tri thức và các lĩnh vực ứng dụng - là vô cùng rộng lớn và đa dạng, nó tương tác với nền kinh tế và xã hội theo những cách phức tạp và đồng tiến hóa. Các yếu tố này tạo nên tính không chắc chắn lớn đáng kể về các định hướng và tác động tương lai của thay đổi công nghệ, nó cũng  tạo cơ  hội cho các doanh nghiệp, các ngành, các chính phủ và công  dân có thể định hình sự phát triển và áp  dụng công nghệ.
 
Kết quả hình ảnh cho công nghệ tuong lai
 
Có nhiều cách  khác  nhau  để  đánh  giá  công  nghệ,  như  phân  tích  xu hướng,  đánh  giá,  thực  hành  dự báo và cảnh báo có thể cung cấp các đầu vào hữu ích trong các dự báo thay đổi công nghệ. Tuy nhiên, các chuyên gia trên thế giới đã nhấn mạnh 40 công nghệ được cho là nhận dạng phổ biến nhất và được chia thành 4 nhóm:

1. Công nghệ sinh học (bao gồm: tin sinh học; y học cá nhân hóa; tế bào gốc; công nghệ giám sát sức khỏe; y tế và chụp ảnh sinh học; y học tái tạo và kỹ thuật mô; công nghệ thần kinh; xúc tác sinh học; chip sinh học và cảm biến sinh học; và sinh học tổng hợp).

2. Vật liệu tiên tiến (vật liệu nano; vật liệu chức năng; thiết bị nano; chế tạo đắp dần; và ống  nano  cacbon  và  graphen).

3. Công  nghệ  số  (điện  toán  đám  mây; quang tử và công nghệ ánh sáng; blockchain; robotics; điện toán lượng tử; điện toán lưới; mô phỏng bằng mô hình và thiết kế trò chơi; trí tuệ nhân tạo; Internet vạn vật; và phân tích dữ liệu lớn).

4. Năng lượng và môi trường (lưới điện thông minh; vệ tinh nano và siêu nhỏ; nhiên liệu sinh học; xe tự hành; năng lượng vi mô; pin nhiên liệu; máy bay tự lái; xe điện; công nghệ tích trữ năng lượng tiên tiến; tích trữ và thu năng lượng, quang điện; công nghệ tuabin gió; năng  lượng hydro; và công nghệ năng lượng thuỷ triều và năng lượng đại dương).

NASATI (nguồn: McKinsey Global Institute,  Disruptive technologies và WEF)