Nghiên cứu công nghệ sản xuất giấy in khối lượng riêng thấp

Với mục tiêu tạo nên những dòng sản phẩm giấy có ưu điểm và tính ứng dụng vượt trội so với các sản phẩm giấy in thông thường. Trên cơ sở nguồn nguyên liệu và công nghệ trong nước, ưu điểm vượt trội của bột cơ tẩy trắng từ gỗ cứng và gỗ mềm, để làm chủ công nghệ sản xuất giấy in khối lượng riêng thấp, độ xốp cao, đảm bảo độ dày cần có những nghiên cứu bước đầu trong phòng thí nghiệm và tối ưu hóa trên dây chuyền sản xuất thực nghiệm.

Vì vậy, năm 2017, nhóm nghiên cứu tại Viện Công nghiệp Giấy và Xenluylô do KS. Ngô Văn Hữu dẫn đầu, đã thực hiện đề tài: “Nghiên cứu công nghệ sản xuất giấy in khối lượng riêng thấp”.

Một số kết quả nổi bật của đề tài:

1. Đã xác lập được quy trình công nghệ sản xuất giấy in khối lượng riêng thấp (dùng cho in sách, in truyện) ở quy mô phòng thí nghiệm.

2. Đã xác lập được quy trình công nghệ sản xuất giấy in khối lượng riêng thấp (dùng cho in sách, in truyện) trên dây chuyền sản xuất công suất 3 tấn/ngày tại Trung tâm Thực nghiệm và Triển khai ứng dụng - Viện công nghiệp Giấy và Xenluylô.

3. Sản xuất thử nghiệm thành công 6.085 kg sản phẩm giấy in khối lượng riêng thấp đạt chất lượng theo yêu cầu: định lượng giấy: 59,2 g/m2; khối lượng riêng: 0,523 g/cm3; độ dày: 113 μm; độ trắng: 72,9%ISO; độ đục: 91,3%.

4. Sản phẩm giấy in khối lượng riêng thấp được in thử tại Công ty cổ phần In báo Thanh Hóa. Kết quả đánh giá giấy in khối lượng riêng thấp đề tài sản xuất được đáp ứng được yêu cầu về in ấn, phù hợp cho in sách, truyện.

5. Chi phí sản xuất cho 1 tấn giấy trong đợt sản xuất thử nghiệm là 20.870.753 đồng và đang được chào bán với giá 23 triệu đồng.

Sản phầm giấy in khối lượng riêng thấp sản xuất được nhà in đánh giá có độ nhẵn trung bình. Vì vậy, để cải thiện tính chất bề mặt thì giấy cần tiến hành nghiên cứu hoàn thiện công đoạn gia keo bề mặt giấy.

Có thể tìm đọc toàn văn Báo cáo kết quả nghiên cứu của Đề tài (Mã số 14626/2017) tại Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia.

N.P.D (NASATI)