Mô hình mới tự động phát hiện và lọc thư rác

Thư rác là thư mà bạn không muốn nhận, thường được gửi hàng loạt đến nhiều người dùng ngẫu nhiên. Thư rác có thể chứa nội dung quảng cáo, liên kết lừa đảo hoặc phần mềm độc hại. Tính năng tự động lọc thư và xác định thư rác rất có lợi vì sẽ làm giảm nguy cơ bị tấn công lừa đảo và giúp người dùng điều hướng tài khoản của họ dễ dàng hơn.

Trong vài năm qua, các nhà khoa học máy tính đã phát triển các mô hình tính toán ngày càng tiên tiến để tự động phát hiện thư rác. Tuy nhiên, để hoạt động tốt, hầu hết các mô hình này cần được “đào tạo” về bộ dữ liệu email lớn do con người gắn nhãn theo cách thủ công.

Các nhà nghiên cứu tại Viện Công nghệ Sinhgad Lonavala ở Ấn Độ gần đây đã tạo ra một kỹ thuật mới tự động phát hiện thư rác. Kỹ thuật này có thể giúp cải thiện tính năng bảo mật người dùng, đồng thời, giúp họ đọc lướt các email không liên quan hoặc không mong đợi.

Vikas Samarthrao Kadam, một trong những tác giả nghiên cứu cho biết: “Mô hình của chúng tôi cũng làm giảm tốc độ đào tạo và dẫn đến hiệu quả phân loại cao hơn. Trái với các mô hình khác, mô hình làm tăng tỷ lệ phát hiện thư rác".

Mô hình mới dựa trên việc lựa chọn tính năng đa mục tiêu và một mạng lưới thích ứng, kỹ thuật học sâu mới có triển vọng cao. Trái ngược với các phương pháp trước đây, mô hình được đào tạo trên cả tập dữ liệu hình ảnh và văn bản.

Mô hình do các nhà nghiên cứu phát triển, rất dễ thực hiện và được đào tạo nhanh trong thời gian ngắn. Theo những đánh giá ban đầu, mô hình có thể phát hiện thư rác với độ chính xác cao hơn các phương pháp hiện có.

Trong tương lai, kỹ thuật lọc thư rác này có thể được triển khai trên quy mô lớn, tăng tính bảo mật và hiệu quả của các dịch vụ email. Đáng chú ý, mô hình này có thể được áp dụng cho rất nhiều dịch vụ hiện có, bao gồm Gmail, Yahoo mail và Outlook.

N.P.D (NASATI), theo https://techxplore.com/news/2022-03-automatically-filter-spam-emails.html, 18/3/2022