Lễ phát động văn hoá đọc trong ngành khoa học và công nghệ và giới thiệu sách mới xuất bản

Sáng 12/5/2022, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức lễ phát động văn hoá đọc trong ngành KH&CN và giới thiệu sách mới xuất bản.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Thế Duy phát biểu tại Lễ phát động

Phát triển văn hóa đọc ở Việt Nam hiện nay là một nhiệm vụ quan trọng nhằm thực hiện Đề án Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 của Chính phủ, góp phần phát triển thế giới quan, nhân sinh quan và năng lực sáng tạo của con người, thúc đẩy sự tiến bộ của mỗi cá nhân, sự phồn vinh của xã hội, gia tăng các nguồn lực cho đất nước.

Quang cảnh buổi lễ

Phát biểu tại Lễ phát động, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Thế Duy nhấn mạnh việc xây dựng và phát triển văn hóa đọc là một nhiệm vụ quan trọng để xây dựng và phát triển nền văn hóa, con người Việt Nam phát triển toàn diện. Phát triển văn hóa đọc là việc hướng đọc sách trở thành một thói quen không thể thiếu, một nét đẹp văn hóa trong cuộc sống của cá nhân, cộng đồng; làm cho việc đọc sách trở thành một nhu cầu thiết yếu, trở thành nền nếp và ở phạm vi lớn hơn là trở thành chuẩn mực văn hóa quốc gia. Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, các phương tiện thông tin ngày càng đa dạng, văn hóa đọc sách đang bị truyền hình, mạng xã hội, youtube… cạnh tranh, khiến giới trẻ dần mất thói quen đọc sách. Tuy nhiên, cho dù xã hội phát triển đến đâu thì việc đọc sách vẫn được đặc biệt coi trọng, đó là nhu cầu tinh thần cần thiết. Đó là sự kết nối với truyền thống và hiện đại, giải trí và thẩm mĩ, nhận thức và giáo dục đối với công chúng nói chung và giới trẻ nói riêng. Đặc biệt, những người làm KH&CN lại càng cần đọc sách để nâng cao trình độ, mở mang tri thức... Vì vậy, việc phát triển văn hoá đọc nói chung, văn hoá đọc trong ngành KH&CN rất ý nghĩa, đặc biệt trong tháng kỷ niệm Ngày KH&CN Việt Nam (18/5).

Cũng tại lễ phát động, Bộ KH&CN đã giới thiệu một số cuốn sách mới xuất bản của NXB Khoa học và Kỹ thuật như: Phát triển KHCN và đổi mới sáng tạo trở thành động lực, nền tảng phát triển kinh tế-xã hội đất nước; Sổ tay Thương mại hóa; Báo cáo đầu tư nước ngoài tại Việt Nam năm 2021; Muôn nẻo đường đến thành công; Trí óc vận hành như thế nào?...

Lễ phát động văn hoá đọc trong ngành khoa học và công nghệ và giới thiệu sách mới xuất bản là một trong những hoạt động chào mừng Ngày KH&CN Việt Nam năm 2022 với chủ đề "Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo - Đẩy nhanh quá trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội". Theo đó, nhân Ngày KH&CN Việt Nam năm 2022, Bộ KH&CN sẽ triển khai nhiều hoạt động nhằm tiếp tục tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa của Ngày KH&CN Việt Nam; các hoạt động KH&CN và đổi mới sáng tạo năm 2022 - 2023; tôn vinh quá trình lao động, sáng tạo, cống hiến của đội ngũ trí thức KH&CN Việt Nam; tuyên truyền cơ chế, chính sách nhằm thu hút các cá nhân là người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động KH&CN tại Việt Nam, khơi dậy niềm tự hào trí tuệ Việt, tạo nên sức mạnh tổng hợp để phục vụ sự nghiệp phát triển ngành KH&CN nước nhà. Đồng thời, giới thiệu các chính sách, pháp luật mới được ban hành nhằm phát triển và ứng dụng KH&CN, hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất dựa trên nền tảng KH&CN và đổi mới sáng tạo.

Đặc biệt, Bộ KH&CN tiếp tục tuyên truyền rộng rãi các thành tựu KH&CN nổi bật; giới thiệu các mô hình doanh nghiệp tiêu biểu về chuyển giao, ứng dụng công nghệ, nâng cao năng lực hấp thụ, đổi mới công nghệ, chuyển đổi số... để phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội sau dịch COVID-19.

Các hoạt động hưởng ứng Ngày KH&CN Việt Nam bắt đầu diễn ra từ ngày 4-20/5/2022, trong đó các hoạt động chính diễn ra từ ngày 17-19/5/2022 với nhiều sự kiện lớn như: Lễ Kỷ niệm Ngày KH&CN Việt Nam, Lễ trao Giải thưởng Tạ Quang Bửu, Lễ trao Giải thưởng Chất lượng quốc gia…

P.A.T (Tổng hợp)