Nghiên cứu thí điểm triển khai chương trình học theo hình thức 3D

Để triển khai kế hoạch ứng dụng CNTT trong năm 2020, Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu Sở GD&ĐT khẩn trương thí điểm đưa công nghệ thực tế ảo 3D vào chương trình học phổ thông.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung phát biểu tại hội nghị.

Chiều 12/2/2020, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung chủ trì cuộc họp triển khai kế hoạch ứng dụng CNTT thành phố Hà Nội năm 2020.

Theo báo cáo của Sở Thông tin và Truyền thông, năm 2019, Hà Nội tiếp tục triển khai Hệ thống họp trực tuyến đến 584 xã, phường, thị trấn và đã hoàn thành đưa vào khai thác, sử dụng.

Đã triển khai lắp đặt các thiết bị màn hình cảm ứng, trang thiết bị CNTT để tuyên truyền và hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến tại các khu chung cư, tổ dân phố.

Bên cạnh đó, các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu cốt lõi như dân cư, doanh nghiệp, bảo hiểm được duy trì, khai thác hiệu quả; Hoàn thành công tác khảo sát, lập kế hoạch thuê dịch vụ CNTT đối với cơ sở dữ liệu đất đai của thành phố...

Thành phố cũng tiếp tục duy trì hiệu quả Cổng dịch vụ công thành phố và các dịch vụ trực tuyến mức độ 3,4 dùng chung của thành phố. Tính đến 31/12/2019, tổng số TTHC đã triển khai DVC trực tuyến mức độ 3, 4 là 1.448/1.818 TTHC, đạt 81%, trong đó, 1.151 DVC trực tuyến mức 3 và 297 DVC trực tuyến mức 4.

Đặc biệt, 100% Sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn sử dụng phần mềm quản lý văn bản kết nối, liên thông trên môi trường mạng, ứng dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ theo quy định.

Năm 2020, thành phố sẽ từng bước xây dựng nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu; bảo đảm kết nối liên thông, tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia. Phấn đấu 50% các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu cốt lõi của Thành phố được kết nối, chia sẻ dữ liệu với các cơ sở dữ liệu quốc gia hiện có theo quy định.

Bảo đảm hạ tầng mạng truyền số liệu chuyên dùng Thành phố ổn định, an toàn, bảo mật thông tin phục vụ hoạt động ứng dụng CNTT trong các cơ quan hành chính. Bảo đảm 100% cơ quan nhà nước của Thành phố kết nối vào Mạng truyền số liệu chuyên dùng... 
Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung ghi nhận nỗ lực của các đơn vị để tạo nền tảng bước đầu về xây dựng chính quyền điện tử, đưa CNTT là công cụ chính để cải cách hành chính.
Chủ tịch UBND TP cũng yêu cầu các đơn vị tăng tốc để phấn đấu hoàn thành các mục tiêu đã đề ra. Giao Sở TT&TT chủ trì, hoàn thiện hồ sơ đấu thầu thuê Server và đường truyền; khẩn trương xây dựng Khung kiến trúc điện tử Chính phủ 2.0; tiếp tục nâng cao kiến thức tin học cho cán bộ, tối thiểu đạt trình độ C.
Chủ tịch UBND TP cũng giao nhiệm vụ cho Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội xây dựng ngay công tác thí điểm chương trình học theo hình thức 3D, thực tế ảo và đôn đốc các trường cập nhật dữ liệu về điểm số, hạnh kiểm của học sinh.

Cục Thuế Hà Nội khẩn trương cập nhật lắp đặt hệ thống hóa đơn điện tử và nộp thuế qua mạng; Công an thành phố đôn đốc các đơn vị thường xuyên cập nhật dữ liệu về dân cư.

Sở Lao động - Thương binh và xã hội nghiên cứu hỗ trợ các đơn vị hỏa táng trên địa bàn, đồng thời, quản lý, giám định bảo hiểm thất nghiệp; Sở Y tế đôn đốc các bệnh viện lắp đặt các đường truyền giám định bảo hiểm y tế, cập nhật dữ liệu khám chữa bệnh cho bệnh nhân...

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung cũng yêu cầu tất cả các đơn vị kiểm tra rà soát, báo cáo thành phố về việc công khai các dịch vụ công của thành phố để tuyên truyền cho người dân được biết và sử dụng.

 

 

 

 

NASATI