Điện mặt trời ở Trung Quốc rẻ hơn điện lưới

Tại các thành phố của Trung Quốc, điện được sản xuất từ ​​các hệ thống năng lượng mặt trời thương mại và công nghiệp hiện có giá thành rẻ hơn điện do lưới điện quốc gia cung cấp. Ngoài ra, trong số 22% tổng số đô thị của nước này, các nhà nghiên cứu nhận thấy khi được kết hợp với lưới điện địa phương, máy phát điện bằng mặt trời sản xuất điện với chi phí thấp hơn than đá. Đây là động lực kinh tế thúc đẩy sự phát triển của các hệ thống điện mặt trời thương mại và công nghiệp.

 

Kỹ sư hóa học Jinyue Yan tại Viện Công nghệ hoàng gia KTH cùng với các cộng sự đã ước tính tổng chi phí lắp đặt và vận hành hệ thống năng lượng mặt trời tại các thành phố của Trung Quốc và so sánh chi phí này với giá điện lưới cấp thành phố. Ngoài ra, nhóm nghiên cứu cũng ước tính giá điện mặt trời trên quy mô lưới điện và so sánh với giá thành điện được sản xuất từ các nhà máy nhiệt điện đốt than.

Theo nhóm nghiên cứu, trong những năm gần đây, Trung Quốc không chỉ trở thành nhà sản xuất hàng đầu mà còn là thị trường lớn cho pin mặt trời. Ngành công nghiệp pin mặt trời ở Trung Quốc [đã] mở rộng từ một chương trình năng lượng mặt trời quy mô nhỏ hướng vào nông thôn vào những năm 1990 sang thành quốc gia dẫn đầu thế giới về sản xuất các hệ thống năng lượng mặt trời.

Kết quả nghiên cứu cho thấy các hệ thống năng lượng mặt trời thương mại và công nghiệp có khả năng sản xuất điện với chi phí thấp hơn điện lưới tại tất cả 344 thành phố cấp tỉnh của Trung Quốc. Đây là động lực tài chính để phát triển các hệ thống năng lượng mặt trời thương mại và công nghiệp.

Hơn nữa, nhóm nghiên cứu đã tiết lộ rằng các hệ thống điện mặt trời khi được kết hợp vào lưới điện cũng có khả năng sản xuất điện với giá thấp hơn than đá trong khoảng 22% hay 76 thành phố của Trung Quốc.

Giống như nhiều nước đang phát triển khác, Trung Quốc không trợ cấp nhiều cho các hệ thống năng lượng mặt trời để chống lại chi phí ban đầu cao. Mặc dù vậy, chi phí nhân công và phần cứng của hệ thống thấp hơn có thể sớm tạo sự tương đương giữa giá điện lưới quốc gia với giá điện mặt trời.

Nghiên cứu đã được công bố trên tạp chí Nature Energy.

N.T.T (NASATI), theo https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-7348953/Solar-electricity-CHEAPER-grid-electricity-China.html, 8/2019