Diễn đàn mở EuroScience 2022

Diễn đàn mở EuroScience (ESOF), diễn ra từ 13-16/7/2022, là diễn đàn họp hai năm một lần được thiết kế để cung cấp cho cộng đồng khoa học một nền tảng cho các cuộc tranh luận liên ngành về văn hóa khoa học, nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo với xã hội. Kể từ khi thành lập, ESOF đã trở thành diễn đàn mở lớn nhất ở châu Âu.

ESOF thường xuyên quy tụ hơn 4.500 nhà tư tưởng, nhà đổi mới, nhà hoạch định chính sách, nhà báo, nhà giáo dục hàng đầu từ hơn 90 quốc gia để thảo luận về những đột phá hiện tại và tương lai trong khoa học đương đại. Có nhiều hình thức tham gia ESOF2022.

ESOF nhằm mục đích thúc đẩy đối thoại về khoa học, công nghệ, đổi mới, chính sách và xã hội; cung cấp một nền tảng để tương tác và trao đổi giữa các ngành; cung cấp các cơ hội có giá trị cho các nhà nghiên cứu bước đầu vào nghề, bao gồm mạng lưới và tư vấn nghề nghiệp.

Chủ đề chính của ESOF2022 là “Vượt biên giới, Khoa học gắn kết, Xã hội bền vững”. Trong bối cảnh toàn cầu ngày nay, chúng ta không còn có thể đi một mình khi giải quyết các vấn đề phức tạp mà môi trường và xã hội của chúng ta phải đối mặt. Biên giới địa lý có rất ít ý nghĩa vì tất cả chúng ta đều trên cùng một hành tinh và đối mặt với nhiều vấn đề giống nhau. Do đó, chủ đề của hội nghị năm nay là về sự thống nhất và thu hẹp khoảng cách không chỉ giữa các ngành khoa học nhân văn, khoa học xã hội, khoa học tự nhiên, y tế và vật lý mà còn giữa các nhà khoa học, các nhà hoạch định chính sách, giới truyền thông và công chúng. Chúng ta cần tất cả các bên liên quan của khoa học và xã hội từ khắp nơi trên thế giới vượt qua biên giới kiến ​​thức và địa lý và cùng nhau thảo luận, thích ứng và hợp tác về những can thiệp sáng tạo và kịp thời cần thiết để giải quyết những thách thức mà chúng ta đang phải đối mặt ngày nay. Điều này được phản ánh trong chủ đề hội nghị và bảy chủ đề của nó.

Từ ngày 14 - 15 tháng 7, EURAXESS ASEAN sẽ tham gia Diễn đàn mở EuroScience 2022. EURAXESS ASEAN sẽ đóng góp cho ESOF2022 Leiden với hai phiên họp: ① Gặp gỡ My Lab tập trung vào Chuyển đổi Xanh và Kỹ thuật số; ② Kết nối châu Âu với Cộng đồng Nghiên cứu Toàn cầu với EURAXESS Trên toàn thế giới. Phiên họp trên toàn thế giới của EURAXESS - phiên họp Meet My Lab “Chuyển đổi xanh và kỹ thuật số” với các Nhà ngoại giao Khoa học châu Á - được tổ chức ngày 14/7/2022.

NASATI