Các vệ tinh IoT của Trung Quốc hoàn thành các thử nghiệm trên quỹ đạo giai đoạn 1

Hai vệ tinh cho dự án Internet vạn vật (IoT) trên không gian của Trung Quốc đã hoàn thành các thử nghiệm giai đoạn 1 trên quỹ đạo, theo nguồn tin của Tập đoàn Khoa học và Công nghiệp Hàng không Vũ trụ Trung Quốc.

Các vệ tinh, Xingyun-2 01 và 02, đã được phóng bởi một tên lửa đẩy Kuaizhou-1A từ Trung tâm phóng vệ tinh Jiuquan.

Các kỹ sư đã thử nghiệm các nền tảng vệ tinh, tải trọng và các công nghệ chính như liên kết vệ tinh. Các kết quả là phù hợp với mong đợi, công ty cho biết.

Các thử nghiệm trên quỹ đạo bổ sung sẽ được tiếp tục để hoàn thành dự án Xingyun, chòm sao IoT dựa trên không gian tự phát triển đầu tiên của Trung Quốc.

Dự án được dự kiến ​​sẽ giải quyết các vấn đề của các doanh nghiệp IoT, do kết quả của việc phủ sóng thiếu các mạng truyền thông không dây di động.

Đến khoảng năm 2023, dự án Xingyun sẽ hoàn thành việc xây dựng chòm sao IoT trên không gian với 80 vệ tinh liên lạc có quỹ đạo thấp.

Các vệ tinh Xingyun-2 01 và 02 sử dụng công nghệ liên kết laser liên vệ tinh, cho phép các vệ tinh trên quỹ đạo liên lạc qua khoảng cách xa và từ đó nâng cấp hiệu suất dịch vụ liên lạc theo thời gian thực.

P.A.T (NASATI), theo Xinhua, 6/2010