Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ V

Ngày 26/10/2020 tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ V nhằm đánh giá, tổng kết các phong trào thi đua giai đoạn 2016-2020 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ chính trong công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2021-2025. Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã tới dự Đại hội.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: VGP/Hoàng Giang

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm và xác định phát triển mạnh mẽ KH&CN, làm cho KH&CN thực sự là quốc sách hàng đầu, là động lực quan trọng nhất để phát triển lực lượng sản xuất hiện đại, kinh tế tri thức, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, bảo vệ môi trường, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Phó Chủ tịch nước đánh giá cao Bộ KH&CN nói riêng và toàn ngành KH&CN nói chung trong 5 năm qua đã làm tốt công tác nghiên cứu, tham mưu cho Đảng, Nhà nước xây dựng và hoàn thiện, triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách về KH&CN.

Phó Chủ tịch nước cho biết, tiềm lực về KH&CN của đất nước được tăng cường, chất lượng tăng trưởng được cải thiện, năng suất lao động được nâng lên rõ rệt. So với giai đoạn 2011-2015, năng suất lao động bình quân của giai đoạn 2016-2020 đã tăng từ 4,3% lên 5,8%, chỉ số năng suất các nhân tố tổng hợp tăng từ 33,6% lên 45,2%, tỷ trọng giá trị xuất khẩu sản phẩm công nghệ cao trong tổng giá trị hàng hóa xuất khẩu đạt 50% năm 2020, mô hình tăng trưởng chuyển dịch từ chiều rộng sang chiều sâu trên nền tảng phát triển KH&CN và đổi mới sáng tạo, giảm dần sự phụ thuộc vào tăng vốn, lao động giá rẻ, khai thác tài nguyên thiên nhiên.

Bên cạnh đó, quản lý nhà nước về KH&CN cũng có nhiều đổi mới, hành lang pháp lý cho hoạt động của thị trường KH&CN được hình thành và ngày càng hoàn thiện, hợp tác quốc tế cũng ngày càng được mở rộng, nhiều thành tựu KH&CN được ứng dụng rộng rãi trong các lĩnh vực xây dựng, y tế, nông nghiệp, phòng chống dịch bệnh, nhất là dịch COVID-19… đã góp phần quan trọng vào thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của đất nước ta 5 năm qua.

Theo Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, hiện nay, cuộc cách mạng KH&CN đang diễn ra rất mạnh mẽ. KH&CN, đổi mới sáng tạo ngày càng trở thành nhân tố quyết định đối với năng lực cạnh tranh của mỗi quốc gia. Do đó, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đề nghị Bộ KH&CN tiếp tục nghiên cứu, tham mưu cho Đảng và Nhà nước xây dựng và thực hiện tốt các cơ chế chính sách nhằm huy động tối đa mọi nguồn lực để phát triển KH&CN đáp ứng với yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới, thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ cơ chế, chính sách về KH&CN theo hướng lấy doanh nghiệp làm trung tâm, khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư nghiên cứu phát triển, chuyển giao, ứng dụng tiến bộ KH&CN, chuyển đổi cơ chế đầu tư, quản lý tài chính theo nguyên tắc đặt hàng dựa vào kết quả và hiệu quả cuối cùng; nâng cao năng lực nghiên cứu, tiến tới làm chủ một số công nghệ tiên tiến, công nghệ lõi, công nghệ mũi nhọn, trực tiếp góp phần giải quyết các vấn đề cấp bách và mang lại hiệu quả cao trong các lĩnh vực trọng yếu của đất nước. Đồng thời có chính sách hiệu quả trong thu hút, trọng dụng và đãi ngộ đội ngũ chuyên gia đầu ngành, nhân tài trong lĩnh vực khoa học công nghệ, tiếp tục phát triển thị trường KH&CN, nâng cao hiệu quả hoạt động tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng và sở hữu trí tuệ, tăng cường hợp tác quốc tế về KH&CN. Phát triển mạnh mẽ và toàn diện hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia, tiếp tục và chú trọng chương trình ươm mầm sáng tạo, khởi nghiệp trong thế hệ trẻ nhằm hình thành thế hệ cán bộ khoa học trẻ với tư duy đổi mới, có đủ trí tuệ và năng lực hội nhập với thế giới, trong đó có đội ngũ khoa học và công nghệ trực tiếp sản xuất trong các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp KH&CN. Bộ KH&CN cần phối hợp tốt với bộ ngành địa phương, địa phương thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ KH&CN, trước hết là phục vụ yêu cầu phát triển của ngành, địa phương đó, đồng thời chuyển giao ứng dụng khoa học và công nghệ cho doanh nghiệp, các vùng nông thôn…

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tặng Huân chương lao động cho các tập thể, cá nhân thuộc Bộ KH&CN. Ảnh: VGP/Hoàng Giang

Theo Thứ trưởng thường trực Bộ KH&CN Trần Văn Tùng, trong giai đoạn 2016-2020, nhiều phong trào thi đua thiết thực, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của ngành đã được Bộ KH&CN phát động, nhận được sự hưởng ứng tham gia của đông đảo người lao động toàn ngành. Tiêu biểu là, phong trào thi đua cho giai đoạn 2016-2018 với Chủ đề “Đoàn kết - Kỷ cương - Trí tuệ - Hiệu quả”; giai đoạn 2018-2020 với chủ đề: “Đổi mới, sáng tạo đưa nhanh KH&CN vào cuộc sống”. Đồng thời, Bộ KH&CN cũng tích cực hưởng ứng, triển khai 3 phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động bằng các phong trào thi đua cụ thể như: “Đưa khoa học và công nghệ về nông thôn”; “Khoa học và công nghệ đồng hành cùng doanh nghiệp”. Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025 cũng được triển khai đồng bộ, lan tỏa tới toàn bộ các đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Bộ. Thông qua các phong trào thi đua, với nhiều kết quả thực hiện nhiệm vụ giai đoạn 2016-2020 đã đạt được, Bộ KH&CN được trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ các năm 2016, 2018 và 2019; Huân chương Lao động hạng nhất lần 2 cùng nhiều Huân chương các loại cho tập thể, cá nhân các đơn vị trực thuộc Bộ KH&CN….

Thứ trưởng Thường trực Bộ KH&CN Trần Văn Tùng phát biểu tại Đại hội

Nhân dịp này, đ/c Trần Đắc Hiến, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Thông tin KH&CN quốc gia đã vinh dự được nhận Huân chương Lao động - phần thưởng cao quý mà Nhà nước trao tặng. Đ/c Đào Mạnh Thắng, Phó Cục trưởng Cục Thông tin KH&CN quốc gia cũng vinh dự nhận được danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc. Đối với danh hiệu tập thể, Cục Thông tin KH&CN quốc gia đã vinh dự được Chính phủ trao tặng Cờ thi đua năm 2019.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Huân chương Lao động cho đ/c Trần Đắc Hiến, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Thông tin KH&CN quốc gia

Trao tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho đại diện 4 đơn vị tại Hội nghị

Đ/c Đào Mạnh Thắng, Phó Cục trưởng Cục Thông tin KH&CN Quốc gia, vinh dự nhận được danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc

Tại Đại hội, Thứ trưởng thường trực Bộ KH&CN Trần Văn Tùng đã phát động thi đua giai đoạn 2021-2025 với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, hiệu quả”.

NASATI