Bộ KH&CN và Bộ Kế hoạch và Đầu tư đánh giá kết quả phối hợp công tác giai đoạn 2016-2020, định hướng nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2021-2025

Ngày 10/9/2020, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) và Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) đã có buổi làm việc để đánh giá kết quả phối hợp công tác giai đoạn 2016-2020, định hướn g nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2021-2025. Tham gia buổi làm việc có Bộ trưởng Bộ KH&CN Chu Ngọc Anh, Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan hai Bộ.

Bộ trưởng Bộ KH&CN Chu Ngọc Anh phát biểu tại buổi làm việc

Theo báo cáo của ông Nguyễn Nam Hải - Vụ trưởng Vụ kế hoạch Tài chính, Bộ KH&CN - sự phối hợp giữa hai Bộ được thể hiện ở 2 nhiệm vụ chính: xây dựng cơ chế, chính sách và pháp luật; và đầu tư. Về phối hợp xây dựng cơ chế, chính sách và pháp luật, hai Bộ đã cùng nhau thực hiện 5 nhiệm vụ. Thứ nhất là nhiệm vụ xây dựng Luật Đầu tư đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất với Luật Chuyển giao công nghệ năm 2017 và nhấn mạnh các nội hàm ưu đãi đầu tư về hoạt động chuyển giao công nghệ nói riêng cũng như với doanh nghiệp KH&CN, công nghệ cao và đổi mới sáng tạo. Thứ hai, xây dựng các nội dung liên quan chính sách ưu đãi cho các cơ sở ươm tạo công nghệ, cơ sở ươm tạo doanh nghiệp KH&CN; đồng thời cắt giảm các thủ tục kinh doanh cho các đối tượng là doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, dự án đầu tư khởi nghiệp sáng tạo, trung tâm đổi mới sáng tạo. Thứ ba, xây dựng các Nghị định nhằm hướng dẫn Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và Luật Đầu tư. Thứ tư, tích cực phối hợp để đưa nội hàm KH&CN vào các đột phá chiến lược trong Chiến lược phát triển KT-XH giai đoạn 2011-2020, cụ thể hóa các nhiệm vụ trong tâm phát triển KT-XH 5 năm 2016-2020. Cuối cùng là tham gia ý kiến đối với nhiều dự thảo văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến ODA, viện trợ nước ngoài, phối hợp để tạo điều kiện thu hút và triển khia các dự án FDI, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ cao và công nghệ 4.0.

Theo Báo cáo tại buổi làm việc, 5 năm qua KH&CN đã có nhiều đóng góp vào phát triển KT-XH thể hiện qua chất lượng tăng trưởng được cải thiện, tỷ trọng các sản phẩm công nghệ trong tỷ trọng xuất khẩu đạt gần 50%, chỉ số đổi mới sáng tạo của Việt Nam liên tục tăng, từ vị trí 59 lên 42 năm 2020. Kết quả này có sự chỉ đạo của Chính phủ, phối hợp của các bộ ngành, sự đồng hành của Bộ KH&ĐT góp phần phát huy tiềm năng của ngành, lĩnh vực KH&CN phục vụ phát triển KT-XH theo hướng chuyển dịch về mô hình tăng trưởng thông qua chuỗi giá trị. Hướng đầu tư cho giai đoạn tới tập trung vào khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo gắn vào sản phẩm, công nghệ, doanh nghiệp, lượng hóa kết quả nghiên cứu KH&CN đưa vào trong sản xuất đời sống, tăng năng suất chất lượng. Vì vậy các nhóm dự án cũng theo hướng này phục vụ cho sản xuất của doanh nghiệp và sự kết nối, phát triển, làm chủ công nghệ trong nước.

Nhiều chia sẻ của lãnh đạo các đơn vị thuộc 2 Bộ đưa ra về định hướng nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2021-2025, tựu chung đều thể hiện mục tiêu huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực đầu tư cho KH&CN. Các đại biểu thống nhất cần tạo mọi nguồn lực để thúc đẩy khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phát triển.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng phát biểu tại buổi làm việc

Về việc thực hiện đầu tư công đúng hạn ngành KH&CN, hai Bộ nhất quán quan điểm chỉ đạo của Chính phủ coi KH&CN là quốc sách hàng đầu, động lực cho phát triển KT-XH. Vì thế, đầu tư ngân sách nhà nước cho KH&CN tập trung vào một số mảng chính: Đầu tư cho hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, các nhiệm vụ KH&CN các cấp; Đầu tư phát triển để tăng cường cơ sở vật chất KH&CN… Đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước cho hoạt động KH&CN luôn là nguồn đầu tư chủ yếu, cơ bản để nâng cao tiềm lực KH&CN của đất nước đã có sự thay đổi về cơ cấu, phân cấp để phù hợp với nhu cầu nguồn lực đầu tư hiện tại.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ KH&CN Chu Ngọc Anh đánh giá cao sự phối hợp nhịp nhàng, linh hoạt chặt chẽ giữa hai Bộ. Những kết quả mà Bộ KH&CN có được trong thời gian qua một phần là nhờ những ý kiến tham mưu quan trọng từ Bộ KH&ĐT. Với mục tiêu đưa KH&CN trở thành động lực để phát triển KT- XH, Bộ trưởng Chu Ngọc Anh mong muốn Bộ KH&ĐT sẽ tiếp tục hỗ trợ ở mức cao nhất cho các nhiệm vụ mà Bộ KH&CN được Chính phủ giao phó.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh, chưa bao giờ KH&CN được nhắc đến nhiều trong các văn bản của Đảng, Chính phủ như hiện nay. Điều này thể hiện vai trò của KH&CN đối với sự phát triển KH-XH trong giai đoạn tới. Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng bày tỏ quan điểm ủng hộ mạnh mẽ đầu tư cho KH&CN, nhấn mạnh: Cam kết tăng đầu tư thích đáng cho KH&CN nhưng cần tập trung trọng điểm, tạo những sản phẩm công nghệ lõi, những dự án KH&CN trọng điểm quốc gia để làm chủ công nghệ, dẫn dắt và lan tỏa. Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cũng gợi mở: thời gian tới, ngoài những nguồn lực đầu tư cho khoa học đã có sẵn, cần mở rộng các nguồn lực đầu tư khác để tăng cường tiềm lực KH&CN như các công trình trọng điểm quốc gia… Ủng hộ quan điểm đầu tư cho KH&CN có sự chuyển hướng ở giai đoạn mới, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh yếu tố tập trung, trọng điểm để các dự án thể hiện được vai trò kết nối, dẫn dắt công nghệ. Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đề xuất, Bộ KH&CN cần tạo ra những dự án có ý nghĩa như những “cú đấm thép” với sự phát triển KT-XH để Việt Nam có thể tận dụng cơ hội bứt phá trong cuộc cách mạng 4.0.

NASATI