Ba Lan thành lập Mạng lưới viện nghiên cứu Łukasiewicz

Ba Lan vừa thành lập Mạng lưới viện nghiên cứu lớn Łukasiewicz - một bước tiến mới trong liên kết nghiên cứu và phát triển của Ba Lan, bao gồm 37 viện nghiên cứu hoạt động trong các lĩnh vực khoa học khác nhau (công nghệ sinh học, hóa học, dược phẩm, điện tử, kỹ thuật điện…). Mạng lưới được dẫn dắt bởi Trung tâm Phát triển Công nghệ Ba Lan (PORT).

Mạng nghiên cứu Łukasiewicz sẽ đảm bảo sự hợp tác hiệu quả hơn của các viện nghiên cứu, đặc biệt là thông qua việc thống nhất quản lý tài chính, nguồn nhân lực, bất động sản và cơ chế quyền sở hữu trí tuệ. Mạng lưới như một "cầu nối" giữa khoa học và nền kinh tế. Mạng nghiên cứu cũng sẽ tiến hành các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về các công nghệ tiên tiến.

Mạng nghiên cứu Łukasiewicz là mạng lưới viện nghiên cứu lớn thứ ba ở châu Âu, sau Viện Carnot ở Pháp và Fraunhofer ở Đức. Nó sẽ tập hợp các viện đặt tại 11 thành phố ở Ba Lan và quy tụ khoảng 8.000 nhân viên, trong đó có hơn 1.500 nhà nghiên cứu.

Ba Lan hiện chỉ dành 1,04% GDP để tài trợ cho nghiên cứu và phát triển (R&D) so với 2,27% ở Pháp hoặc 3,02% ở Đức - trung bình ở các nước OECD là 2,37%. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng tài trợ cho các hoạt động R&D đã tăng 13% trong năm 2017 so với năm 2016. Các doanh nghiệp của Ba Lan vẫn thường chỉ sao chép các giải pháp công nghệ nước ngoài và đổi mới sáng tạo vẫn là điểm yếu của các doanh nghiệp nước này.

Ba Lan hiện có 111 viện nghiên cứu được giám sát bởi 16 bộ. Điều này dẫn đến sự phân tán nguồn nhân lực, tài chính và trí tuệ. Gần 1/3 các tổ chức kiếm được doanh thu từ việc cho thuê bất động sản, cao hơn so với việc bán các dịch vụ R&D. Tình trạng này được phản ánh trong việc có được bằng sáng chế: 32 viện (28%) không có được bất kỳ bằng sáng chế nào trong giai đoạn 2009-2015.

Mạng nghiên cứu Łukasiewicz nhằm mục đích tiến hành nghiên cứu ứng dụng cho sự phát triển của các công ty Ba Lan. Nhờ các chiến lược hoạt động dài hạn và tiềm năng kết hợp của các đơn vị R&D, Łukasiewicz sẽ tạo ra một dịch vụ liên ngành cho các công ty lớn cũng như các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

P.A.T (NASATI), nguồn: diplomatie.gouv.fr