Tính cách của bạn có thể bảo vệ hoặc làm già đi bộ não của bạn

Các nhà nghiên cứu cho biết: Tận tâm và cởi mở hơn sẽ giúp tránh suy giảm nhận thức nhẹ lâu hơn. Ngược lại, mức độ rối loạn thần kinh cao sẽ làm tăng nguy cơ mắc bệnh.

Bạn có tận tâm và hướng ngoại không? Đây có thể là một tin tốt cho tuổi thọ của bạn. Theo kết luận của một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Nhân cách và Tâm lý Xã hội (Journal of Personality and Social Psychology), một số đặc điểm tính cách nhất định sẽ ngăn ngừa rối loạn nhận thức. Thật vậy, những người tận tâm nhất giữ suy giảm nhận thức nhẹ lâu hơn, trong khi những người có mức độ rối loạn thần kinh cao dường như dễ bị suy giảm nhận thức hơn.

Tác giả chính, Tomiko Yoneda, nghiên cứu sinh sau tiến sĩ tâm lý học tại Đại học Victoria (Canada) cho biết: “Các đặc điểm tính cách phản ánh các mô hình suy nghĩ và hành vi tương đối lâu dài, có thể ảnh hưởng tích cực đến sự tham gia vào các hành vi và mô hình suy nghĩ lành mạnh và không lành mạnh trong suốt cuộc đời. Việc tích lũy kinh nghiệm trong suốt cuộc đời có thể góp phần vào việc dễ mắc các bệnh hoặc rối loạn cụ thể, chẳng hạn như suy giảm nhận thức nhẹ hoặc góp phần vào sự khác biệt của cá nhân về khả năng chống lại những thay đổi thần kinh do tuổi tác".

Trong nghiên cứu này, các nhà nghiên cứu đã phân tích tính cách của gần 2.000 người tham gia vào Dự án Trí nhớ và Lão hóa sớm. Nghiên cứu đã xem xét vai trò của tận tâm, hướng ngoại và loạn thần kinh trong cách mọi người chống lại sự suy giảm nhận thức. Tuy nhiên, không dễ dàng để hiểu được cơ chế liên quan đến mối tương quan có thể có này. Theo TS. Richard Isaacson, Trung tâm Sức khỏe Não bộ thuộc Đại học Y khoa Schmidt của Đại học Florida Atlantic, những đặc điểm cụ thể có thể làm tăng nguy cơ do hành vi tồn tại trong suốt thời gian khiến một người dẫn đến suy giảm nhận thức hoặc bệnh Alzheimer, hoặc có thể có vai trò sinh học trực tiếp hơn liên quan đến bệnh lý ban đầu của căn bệnh này.  TS. Richard Isaacson cho biết thêm: "Rối loạn thần kinh đặc biệt là một đặc điểm xuất hiện trong tâm trí và các phân tích tổng hợp trong quá khứ cũng cho thấy điều đó. Tin đồn và lo lắng có liên quan đến khối lượng não nhỏ hơn".

P.A.T (NASATI), theo https://www.santemagazine.fr/, 20/4/2022