Sản xuất thử nghiệm premix khoáng, premix vitamin cho chăn nuôi

Để sản xuất được chế phẩm premix khoáng, premix vitamin có chất lượng tốt cần phải xác định được nhu cầu khoáng, vitamin của gia súc, gia cầm ở từng giai đoạn sản xuất; lựa chọn được chất mang phù hợp trong sản xuất premix và xác định được những yếu tố ảnh hưởng tới tính ổn định của các nguyên tố khoáng, vitamin trong sản phẩm để hạn chế những hao hụt, mất mát hoạt chất trong quá trình sử dụng và bảo quản. Hiện nay, ở Việt Nam có rất ít nghiên cứu về lĩnh vực này và chưa chủ động trong sản xuất premix cho gia súc, gia cầm.

Để giải quyết vấn đề trên, nhóm nghiên cứu của TS. Vương Nam Trung tại Viện Chăn nuôi đã thực hiện đề tài: “Sản xuất thử nghiệm premix khoáng, premix vitamin cho chăn nuôi” từ năm 2016 đến năm 2018.

Đề tài nhằm thực hiện các mục tiêu sau: Hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất chế phẩm premix khoáng, premix vitamin; và sản xuất chế phẩm premix khoáng, premix vitamin có chất lượng tương đương sản phẩm nhập nội nhưng có giá bán thấp hơn tối thiểu 20%.

Một số kết quả nổi bật của đề tài nghiên cứu:

- Đã sản xuất thành công chế phẩm premix khoáng, premix vitamin sử dụng cho lợn thịt, gà thịt. Chế phẩm có chất lượng ổ định sau thời gian 120 ngày bảo quản và có giá thành thấp hơn 20% so với sử dụng chế phẩm cùng loại sử dụng phổ biến trên thị trường.

- Nhu cầu vitamin nhóm B cho lợn thịt tăng gấp 2 lần so với khuyến cáo của Hội đồng Nghiên cứu quốc gia (NRC) (2012), trong khi đó nhu cầu tương ứng cho gà thịt lông màu tăng gấp 3 lần so với khuyến cáo NRC (1994).

- Bột trấu có độ ẩm 4% là tối ưu khi sử dụng làm chất mang trong sản xuất premix vitamin. Trong khi đó, tỷ trọng và kích cỡ hạt khác nhau của bột đá làm chất mang trong sản xuất premix khoáng không ảnh hưởng tới chất lượng sản phẩm.

- Nhiệt độ trong quá trình ép viên đã ảnh hưởng hàm lượng vitamin có trong thức ăn. Ở nhiệt độ ép viên 80oC, thời gian ép 20 giây đã làm giảm từ 7 đến 12% các loại vitamin so với trước khi ép. Công nghệ sản xuất vitamin sẽ làm giảm thiểu mức độ hao hụt trong quá trình ép viên.

- Bổ sung đồng thời chất chống oxy hóa và chống vón cục, tạo trôi chảy trong sản phẩm premix vitamin đã giảm thiểu mức hao hụt các vitamin sau 120 ngày bảo quản (biến động 11,0%-15,0%).

- Sản xuất và chuyển giao thành công 5000 kg chế phẩm premix khoáng- vitamin đạt tiêu chuẩn về cảm quan; hàm lượng khoáng và vitamin có trong 1 kg sản phẩm đồng thời có hàm lượng các kim loại nặng dưới mức cho phép.

- Sử dụng chế phẩm premix khoáng- vitamin dự án trong mô hình lợn thịt, gà thịt lông màu có xu hướng cải thiện khối lượng, tăng trọng lợn; hiệu quả sử dụng thức ăn và chi phí tiền thức ăn, thuốc thú y cho 1 kg tăng trọng so với nhóm lợn, gà đối chứng sử dụng chế phẩm tương tự phổ biến trên thị trường.

Sau 3 năm thực hiện, nhóm nghiên cứu đã sản xuất được premix khoáng, premix vitamin từ nguồn nguyên liệu sẵn có ở trong nước với chất lượng tương đương với sản phẩm nhập ngoại nhưng có giá thành rẻ hơn 15-20%. Tuy nhiên, kết quả nghiên cứu vẫn còn một số điểm cần khắc phục để có thể tiến tới sản xuất sản phẩm với quy mô lớn, chất lượng ổn định hơn và tiếp tục hạ giá thành sản phẩm.

Có thể tìm đọc toàn văn Báo cáo kết quả nghiên cứu của Đề tài (Mã số 17329/2019) tại Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia.

N.P.D (NASATI)