Phê duyệt danh mục đề tài khoa học và công nghệ độc lập cấp quốc gia “Nghiên cứu công nghệ và hệ thống thiết bị đặc thù chế biến một số sản phẩm từ ngô cho vùng dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc”

Bộ Khoa học và Công nghệ mới đây đã phê duyệt danh mục đề tài khoa học và công nghệ độc lập cấp quốc gia “Nghiên cứu công nghệ và hệ thống thiết bị đặc thù chế biến một số sản phẩm từ ngô cho vùng dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc” để đưa ra tuyển chọn.

Định hướng mục tiêu là làm chủ được công nghệ chế biến sản phẩm từ ngô (bún, miến...) phù hợp với điều kiện sản xuất của vùng dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc. Chế tạo được các hệ thống thiết bị đặc thù chế biến sản phẩm từ ngô. Sản xuất các sản phẩm từ ngô đáp ứng quy định hiện hành về an toàn thực phẩm, tăng hiệu quả kinh tế tối thiểu 15% so với sản xuất truyền thống.

Sản phẩm dự kiến và yêu cầu đối với sản phẩm như sau:

- Bộ tài liệu các quy trình công nghệ chế biến bún, miến từ ngô phù hợp điều kiện sản xuất của vùng dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc.

- Bộ tài liệu thiết kế, chế tạo, lắp đặt và hướng dẫn vận hành hệ thống thiết bị đặc thù chế biến bún, miến từ ngô với công suất 500 kg ngô hạt/ngày và 1.000 kg ngô hạt/ngày.

- 02 hệ thống thiết bị đặc thù (từ khâu sơ chế, xử lý nguyên liệu, tạo hình, làm khô và bao gói bảo quản sản phẩm) chế biến bún, miến từ ngô với công suất 500 kg ngô hạt/ngày và 1.000 kg ngô hạt/ngày.

- Bộ tiêu chuẩn cơ sở các sản phẩm bún, miến từ ngô đáp ứng quy định hiện hành về an toàn thực phẩm.

- Báo cáo đánh giá hiệu quả kinh tế và thương mại của sản phẩm.

- Sản phẩm: 6.000 kg bún, miến có hương vị đặc trưng của ngô đáp ứng TCVN tương ứng về chất lượng, an toàn thực phẩm và đạt các chỉ tiêu.

- Đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ.

- 02 bài báo trên tạp trí chuyên ngành trong nước.

P.A.T (NASATI)