Nhân rộng áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 tích hợp ISO 3834 cho các doanh nghiệp cơ khí chế tạo

Xu thế quốc tế hoá nền kinh tế thế giới đang diễn ra với tốc độ ngày càng nhanh và Việt Nam cũng không thể nằm ngoài guồng quay đó. Việt Nam đang tích cực, chủ động hoà nhập vào nền kinh tế thế giới bằng việc gia nhập tổ chức ASEAN, tổ chức APEC, thực hiện cam kết AFTA, WTO, tham gia Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). Tất cả điều này đã góp phần tạo nên một thị trường hàng hoá ngày càng phong phú và đa dạng như hiện nay. Do đó các doanh nghiệp phải chủ động trong sản xuất kinh doanh và đưa ra những sản phẩm có chất lượng tốt đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng. Trong những năm gần đây, quản lý chất lượng hàng hóa ở nước ta có nhiều chuyển biến tốt, các doanh nghiệp ngày càng chú trọng đến hoạt động quản lý chất lượng hàng hoá, dịch vụ phù hợp với Tiêu chuẩn của thế giới.

Ngành cơ khí ở nước ta đóng vai trò rất quan trọng, là nền tảng và động lực cho các ngành khác phát triển. Ngành cơ khí có nhiệm vụ cung cấp toàn bộ trang thiết bị cho các ngành xi măng, vật liệu xây dựng, thiết bị y tế, chế tạo thiết bị điện, đóng tàu và trang thiết bị an ninh quốc phòng…Ngành cơ khí được coi là một ngành then chốt trong sự nghiệp hiện đại hóa và công nghiệp hóa đất nước. Để có thể đứng vững và phát triển trong môi trường cạnh tranh khốc liệt hiện nay, một yêu cầu cấp bách là phải nâng cao được năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp cơ khí.

Nhiệm vụ “Nhân rộng áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 tích hợp ISO 3834 cho các doanh nghiệp cơ khí chế tạo”, do Cơ quan chủ quản Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng cùng phối hợp với Chủ nhiệm đề tài Thạc sĩ Đỗ Hải Tĩnh thực hiện nghiên cứu, đề tài tập trung hỗ trợ nhân rộng áp dụng HTQL ISO 9001 và ISO 3834 cho các doanh nghiệp cơ khí chế tạo, nhằm tạo bước chuyển biến về nhận thức, phương pháp quản lý, giúp các doanh nghiệp cơ khí chế tạo nâng cao năng lực sản xuất của doanh nghiệp cũng như nâng cao hiệu quả, năng suất chất lượng sản phẩm và khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp sản xuất cơ khí, tạo vị thế trong và ngoài nước.

Nhiệm vụ đã hoàn thành toàn bộ khối lượng, nội dung công việc theo Hợp đồng, đạt chất lượng dự kiến. Từ thực tiễn triển khai tại các doanh nghiệp tham gia mô hình điểm và thông qua các phiếu thăm dò, đánh giá khách quan của chính các doanh nghiệp, chúng tôi đã đúc rút ra những tổng kết sơ bộ như sau: 

- Việc thực hiện đề tài nhân rộng mô hình điểm về áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn ISO 9001 tích hợp với Tiêu chuẩn ISO 3834 là cần thiết và phù hợp với thực trạng của các doanh nghiệp cơ khí chế tạo tại Việt Nam, giúp các doanh nghiệp cơ khí chế tạo đáp ứng được tổng thể các yêu cầu về quản lý chất lượng sản phẩm một cách hiệu quả nhất và là tiền đề nhân rộng nhiệm vụ cho các doanh nghiệp cơ khí khác trong cả nước.

- Việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn ISO 9001 tích hợp với Tiêu chuẩn ISO 3834 giúp doanh nghiệp cơ khí chế tạo đáp ứng các yêu cầu của chủ đầu tư, các nhà thầu nước ngoài, giúp doanh nghiệp có cơ sở nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và đảm bảo an toàn của sản phẩm cũng như nâng cao khả năng xuất khẩu các sản phẩm cơ khí.

- Việc thực hiện “Nhân rộng áp dụng hệ thống quản lý ISO 9001 tích hợp ISO 3834 cho các doanh nghiệp cơ khí chế tạo” nhận được sự ủng hộ nhiệt tình và đánh giá cao của lãnh đạo doanh nghiệp. Qua dự án, các doanh nghiệp đã thu được những kết quả cải tiến cụ thể đo lường được trong việc sử dụng hiệu quả nguồn lực, rút ngắn thời gian sản xuất, giảm lãng phí, tiết kiệm nguyên vật liệu, giảm hàng tồn kho và sai lỗi, giúp nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, công trình đây cũng chính là một trong những động lực quan trọng để nâng cao uy tín cũng như khả năng cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường.

- Nhân rộng kết quả nhiệm vụ này giúp các doanh nghiệp cơ khí chế tạo hiểu hơn về những yêu cầu, quy trình xây dựng của HTQL tích hợp ISO 9001 với ISO 3834. Giúp các doanh nghiệp cơ khí chế tạo nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và đảm bảo an toàn, nâng cao được năng lực của công ty nhằm thỏa mãn yêu cầu ngày càng cao của khách hàng. Ngoài ra việc áp dụng ISO 3834 có thể cung cấp hành lang để đạt được sự chứng nhận toàn cầu về năng lực của doanh nghiệp cơ khí chế tạo có sử dụng hàn trong quá trình chế tạo sản phẩm. 

Có thể tìm đọc báo cáo kết quả nghiên cứu (mã số 15252/2018) tại Cục Thông tin KHCNQG.

Đ.T.V (NASATI)