Nghiên cứu, xây dựng và ứng dụng hệ thống giám sát quá trình sản xuất (PM) và tích hợp vào hệ thống ERP để nâng cao chất lượng, độ tin cậy, tăng tính cạnh tranh của sản phẩm LED&Điện tử

Sản phẩm LED&Điện tử là sản phẩm công nghệ cao, được cấu thành từ nhiều linh kiện điện tử với độ nhạy cảm chất lượng khác nhau nên việc kiểm soát và đánh giá chất lượng chặt chẽ trong quá trình sản xuất là rất quan trọng. Hiện nay, việc kiểm soát quá trình sản xuất của Công ty đối với sản phẩm LED&Điện tử vẫn được thực hiện thủ công (nhập số liệu, xử lý cảm tính...), lấy mẫu để kiểm tra và chưa được quản lý toàn diện theo quá trình từ linh kiện đầu vào, lắp ráp, thành phẩm và nhập kho. Áp dụng phần mềm Quản lý quá trình sản xuất - PM sẽ giúp cơ chế kiểm soát quá trình sản xuất tự động hóa và đánh giá được 100% sản phẩm được sản xuất, giúp nâng cao chất lượng và góp phần giảm chi phí, giảm giá thành sản phẩm LED&Điện tử. Không những vậy, sản phẩm LED&Điện tử của Công ty sẽ tăng độ tin cậy và đáp ứng được yêu cầu nội địa cũng như các yêu cầu khắt khe từ các thị trường xuất khẩu mục tiêu của Công ty như Châu Âu, Bắc Mỹ.

Nhằm ứng dụng công nghệ hiện đại trong quá trình quản lý sản xuất nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm; nâng cao năng lực quản lý sản xuất, kiểm soát chất lượng vật tư và sản phẩm, nâng cao khả năng cạnh tranh và thâm nhập thị trường quốc tế; đồng bộ hệ thống giám sát quá trình sản xuất với hệ thống ERP của doanh nghiệp nhằm tối ưu quá trình sản xuất; đáp ứng các yêu cầu về hệ thống quản lý chất lượng của thị trường xuất khẩu Châu Âu và Bắc Mỹ, nhóm thực hiện đề tài của Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông do KS. Trần Trung Tưởng làm chủ nhiệm đã thực hiện đề tài: “Nghiên cứu, xây dựng và ứng dụng hệ thống giám sát quá trình sản xuất (PM) và tích hợp vào hệ thống ERP để nâng cao chất lượng, độ tin cậy, tăng tính cạnh tranh của sản phẩm LED & Điện tử”.

Sau 24 tháng thực hiện, đề tài đã hoàn thành 100% các nhiệm vụ đề ra và các sản phẩm đáp ứng theo đúng Hợp đồng. Đơn vị chủ trì đề tài đã tích cực triển khai, huy động nguồn lực, thiết bị, máy móc, chuyên gia và các yếu tố khác để đảm bảo các kết quả của Đề tài đúng và đủ. Phát triển và hoàn thiện được phần cứng, phần mềm cho hệ thống giám sát chất lượng cao, toàn diện từ đầu vào đến đầu ra của quá trình tạo ra sản phẩm hoàn chỉnh, phù hợp với công nghệ và quá trình sản xuất của một doanh nghiệp trong nước về sản phẩm LED hiện nay. Hệ thống phần mềm này được áp dụng thực tế và gắn trực tiếp với quá trình sản xuất, dây chuyền sản xuất tại Xưởng LED&Điện tử trực tiếp đem lại hiệu quả doanh thu sản phẩm LED của Công ty.

Đã xây dựng và hoàn thiện được Hệ thống phần mềm PM tích hợp vào hệ thống ERP chung của Công ty và đang được nghiên cứu áp dụng tại các Xưởng khác nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tăng giá trị gia tăng sản phẩm, tăng năng suất sản phẩm, giảm chi phí sản xuất do kiểm soát chất lượng được tự động hóa, đảm bảo độ đồng đều chất lượng, giảm thời gian, nhân lực trong giám sát từng công đoạn.

Chất lượng các sản phẩm LED&Điện tử của Công ty đã được nâng lên mức cao hơn do đáp ứng các chỉ tiêu nghiêm ngặt để xuất khẩu sang các nước tiên tiến như Hàn Quốc, Mỹ, Châu Âu như tiêu chuẩn CE/LVD 2014/35/EU, KC 10023 (2015-11), KC 60598-1(2015-09), KC 60598-2-1(2015-09), KS 7653:2018, DLC 4.418/10/2018, Draft DLC 5.0 ngày 30/9/2019 của Bắc Mỹ (so với trước đây sản phẩm LED & điện tử đều chỉ tuân thủ theo các quy định (quy chuẩn, tiêu chuẩn) của Việt Nam và đáp ứng cho thị trường Việt Nam nên mức chất lượng phổ thông phù hợp với nhu cầu và thị hiếu trong nước.

 Quá trình sản xuất sau khi áp dụng phần mềm PM đã giúp tăng độ tin cậy của sản phẩm LED trên các dây chuyền: tăng tỷ lệ hợp cách sản phẩm lên >98%, sản lượng đạt 100% theo kế hoạch, năng suất lao động tăng 42%, thông tin theo thời gian thực, giảm thời gian tập hợp thông tin 3-5 ngày. Gián tiếp giúp tăng sản lượng sản xuất đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và nội địa, giảm tiêu hao vật tư do lỗi hỏng, giảm chi phí vận hành sản xuất đóng góp lớn vào tăng tính cạnh tranh của sản phẩm LED& Điện tử của Rạng Đông, đặc biệt thị trường xuất khẩu (năm 2019 đóng góp gần 13% doanh thu, xuất được sang các thị trường khó tính như Mỹ, Hàn Quốc, Srilanka...).

Ngoài mục tiêu ban đầu đạt được, hệ thống phần mềm PM đã là nền tảng cơ bản để Xưởng LED hoàn thiện và tiếp tục phát triển hệ thống phần mềm điều hành sản xuất MES và quản lý nguồn lực nhà máy ERP SAP nhằm phấn đấu đến năm 2025 sẽ hình thành nhà máy LED I4.0 “Made in Việt Nam”.

Tuy nhiên trong quá trình triển khai và áp dụng hệ thống đưa vào thực tế sản xuất vẫn còn nhiều vướng mắc trong quá trình chuyển đổi và xây dựng hệ thống. Do tính chất đặc thù đa dạng từng dây chuyền sản xuất khác nhau gây nên khó khăn trong quá trình chuẩn hóa kết nối và điều khiển tập trung toàn bộ dây chuyền. Hệ thống hiện tại còn chưa hoàn thiện để áp dụng với tất cả các dây chuyền sản xuất trong nhà máy. Do đó, đề tài mong muốn được tiếp tục phát triển xây dựng hệ thống chuyển thành hệ thống nhà máy thông minh, đáp ứng nhu cầu sản xuất và quản trị hiện đại - thông minh, làm chủ công nghệ.

Có thể tìm đọc toàn văn Báo cáo kết quả nghiên cứu của Đề tài (Mã số 17964/2020) tại Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia.

P.T.T (NASATI)