Nghiên cứu về các công nghệ sản xuất tem bưu chính và đề xuất khả năng áp dụng tại Việt Nam

Tem bưu chính ngoài chức năng là phương tiện thanh toán cước phí, con tem còn là tác phẩm nghệ thuật thu nhỏ, nên được nhiều người ưa thích, tìm kiếm và sưu tầm rồi tạo thành phong trào. Do vậy tem bưu chính có thêm chức năng là tem chơi. Chính vì vậy, sự phát triển của tem bưu chính nói chung, tem chơi nói riêng trong tình hình mới là một trong những nhiệm vụ không thể thiếu được trong sự nghiệp phát triển chung của ngành bưu chính.

Cho đến nay, tem chơi đã trở thành một phong trào rộng lớn, một tập quán văn minh, một hình thức sinh hoạt lành mạnh, bổ ích và mang lại giá trị kinh tế không nhỏ của hầu hết các nước trên thế giới. Thời đại ngày nay là thời đại phát triển công nghệ 4.0, sự bùng nổ của tin học, công nghệ, hầu hết các lĩnh vực của cuộc sống hiện nay đều có sự tác động mạnh mẽ của tiến bộ khoa học và công nghệ.

Nhằm đảm bảo công nghệ phù hợp với điều kiện của Việt Nam và tiếp cận công nghệ tiên tiến trên thế giới để áp dụng cho việc sản xuất tem bưu chính ở nước ta, nhóm nghiên cứu do Cử nhân Phạm Ngọc Sơn, Vụ Bưu chính, Bộ Thông tin và Truyền thông, đứng đầu đã thực hiện đề tài: “Nghiên cứu về các công nghệ sản xuất tem bưu chính và đề xuất khả năng áp dụng tại Việt Nam” để đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tem bưu chính Việt Nam.

Trong lĩnh vực tem bưu chính, đặc biệt là sản xuất tem việc áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật đã trở thành công cụ hỗ trợ đắc lực của các nước trên thế giới (đặc biệt là đối với cơ quan bưu chính). Nhằm đảm bảo công nghệ phù hợp với điều kiện của Việt Nam và tiếp cận công nghệ tiên tiến trên thế giới để áp dụng cho việc sản xuất tem bưu chính ở nước ta, nhóm nghiên cứu đã đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tem bưu chính Việt Nam.

Kết quả nghiên cứu là báo cáo tổng hợp và định hướng phát triển công nghệ về sản xuất tem bưu chính phù hợp với điều kiện ở Việt Nam. Công nghệ sản xuất tem bưu chính được xây dựng và triển khai là bước mở cho các doanh nghiệp ứng dụng công nghệ đảm bảo tính đồng bộ và hiệu quả.

Dưới góc độ của những người làm tem bưu chính, ban chủ nghiệm đề tài nghiên cứu, cập nhật thông tin về công nghệ hiện đại sản xuất tem Bưu chính trong lĩnh vực thiết kế, in, đục răng, đóng gói của các nước tiên tiến và đề xuất khả năng áp dụng vào điều kiện của Việt Nam, muốn góp một phần bé nhỏ của mình trong việc nghiên cứu, tìm hiểu các phương pháp in ấn hiện đại của một số nước trên thế giới nhằm áp dụng có hiệu quả trong điều kiện của Việt Nam.

Đây là một đề tài tương đối khó vì việc khảo sát, cập nhật về công nghệ sản xuất tem của các nước còn hạn chế về thông tin, đặc biệt là về chuyên ngành lĩnh vực in tem cần phải có kiến thức, chuyên môn sâu nên đề tài không tránh khỏi những hạn chế.

Nhóm nghiên cứu hy vọng với những kết quả nghiên cứu sẽ góp phần làm cho công tác thiết kế tem, công nghệ in tem, đục răng tem… trong thời gian tới sẽ được cải tiến, nâng cao chất lượng và đa dạng hóa sản phẩm tem bưu chính đưa con tem bưu chính Việt Nam có vị thế trong khu vực và thế giới.

Có thể tìm đọc toàn văn Báo cáo kết quả nghiên cứu của Đề tài (Mã số 15577/2018) tại Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia.

P.T.T (NASATI)