Nghiên cứu thiết kế và triển khai hệ thống giám sát, điều hành sản xuất trực tuyến (module quản lý năng lượng và bảo trì bảo dưỡng) tại Công ty Bia Sài Gòn – Hà Nội

Trong mỗi nhà máy quy trình nhằm xác định kế hoạch, sản phẩm sẽ được sản xuất đóng vai trò rất quan trọng. Kế hoạch phải được chuyển đổi để khả thi với tài nguyên, nguồn lực hiện có của công ty; do đó cần một phương pháp chuyển đổi các dữ liệu đầu vào từ hệ thống kế hoạch thành ngôn ngữ phù hợp cho tầng sản xuất và các tài nguyên cần có để thực thi kế hoạch. Hệ thống quản lý sản xuất MES (Manufacturing Execution Systems) là giải pháp toàn diện cho bài toán trên. Hệ thống giám sát sản xuất và quản trị doanh nghiệp là một bộ phận cấu thành quan trọng của hệ thống điều khiển trong hệ thống tự động hóa. Nó có nhiệm vụ kết nối tầng quản lý với tầng sản xuất, như vậy bài toán quản lý sản xuất của doanh nghiệp trở nên thuận tiện hơn, linh hoạt hơn, hiệu quả hơn.

Trên cơ sở phân tích hệ thống MES được triển khai tại các nhà máy bia trên thế giới và tình hình các nhà máy sản xuất bia tại Việt Nam, TS. Đinh Văn Thành cùng các cộng sự tại Công ty cổ phần bia Sài Gòn - Hà Nội đã thực hiện đề tài: “Nghiên cứu thiết kế và triển khai hệ thống giám sát, điều hành sản xuất trực tuyến (module quản lý năng lượng và bảo trì bảo dưỡng) tại Công ty Bia Sài Gòn - Hà Nội” từ năm 2018 đến năm 2019.

Mục tiêu chính của đề tài là xây dựng hệ thống giám sát trực tuyến nhằm hỗ trợ công tác giám sát, điều hành trong hoạt động sản xuất của các nhà máy, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả sản xuất, từng bước tiến đến xây dựng nhà máy bia thông minh cho các doanh nghiệp ngành bia.

Đề tài đã thu được các kết quả nổi bật sau:

• Module quản lý, giám sát năng lượng: hoàn thành lắp đặt 24 đồng hồ, thiết bị đo; hoàn thành đấu nối 8/24 đồng hồ đo máy chủ. Đánh giá qua 2 tháng sử dụng hệ thống. Nhà máy giảm được gần 30% sự cố về điện năng so với 2 tháng cùng kỳ năm 2018, giảm 40% so với 2 tháng 3, tháng 4 năm 2019, tiết kiệm được khoảng 5% điện năng tiêu thụ trong tháng 6 so với tháng 5 (so sánh trên mức công năng sản xuất tương tự nhau).

• Module bảo trì bảo dưỡng: hoàn thành cài đặt và triển khai hệ thống cho 128 hệ thống thiết bị, máy móc chính tại nhà máy, thu được các kết quả tích cực: tiết kiệm thời gian vận hành, lập kế hoạch, lập lịch bảo trì bảo dưỡng; việc xử lý sự cố nhanh chóng, kịp thời; tiết kiệm chi phí giấy tờ; việc truy xuất lịch sử bảo trì bảo dưỡng, sự cố của thiết bị dễ dàng, không bị mất mát thông tin; giảm đáng kể tỷ lệ sự cố về thiết bị, máy móc so với cùng kỳ năm 2018.

Sản phẩm của đề tài có các tính năng và tiêu chuẩn tương đương với các sản phẩm nước ngoài, nhưng được điều chỉnh phù hợp với yêu cầu của hoạt động sản xuất trong nước. Đây là nền tảng hướng tới xây dựng nhà máy thông minh, là các module quan trọng của hệ MES trong điều hành sản xuất của nhà máy Bia.

Có thể tìm đọc toàn văn Báo cáo kết quả nghiên cứu của Đề tài (Mã số 17332/2019) tại Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia.

N.P.D (NASATI)