Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo máy tự động gia công đai ốc bốn cạnh M3,4

Tự động hóa là thực hiện quá trình sản xuất mà trong đó các quá trình được thực hiện không có sự tham gia của con người. Tự động hóa quá trình sản xuất đã được ứng dụng từ rất lâu trên thế giới. Với sự phát triển của công nghệ điện tử, công nghê máy tình và công nghệ thông tin, công nghệ tự động hóa đã có bước tiến quan trọng. Quá trình tự động hóa không chỉ được thực hiện ở các máy riêng rẽ mà đã thực hiện tự động hóa cả quá trình sản xuất.

Trong những năm gần đây, trên thế giới đặc biệt là các nước phát triển, việc ứng dụng tự động hóa trong sản xuất, lắp ráp khá phổ biến nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Hệ thống sản xuất linh hoạt cùng đã được ứng dụng nhằm tự động hóa toàn bộ quá trình sản xuất từ các công đoạn như: thiết kế chi tiết; thiết kế quy trình công nghệ; điều khiển quá trình sản xuất, lắp ráp và kiểm tra chất lượng sản phẩm đề được thực hiện một các tự động, Đây là hình thức tự động hóa hiện đại nhất có hiệu quả kinh tế lớn.

Cơ khí nói chung, Cơ khí Chế tạo nói riêng có vị trí rất quan trọng, là cơ sở và động lực cho các ngành công nghiệp khác phát triển. Ngành cơ khí có nhiệm vụ cung cấp toàn bộ những trang thiết bị cho các nhành công nghiệp: Công nghiệp gia dụng, Giao thông, Nông lâm nghiệp, An ninh quốc phòng.

Tuy nhiên, thực trạng hiện nay là các sản phẩm cơ khí có sức canh tranh thấp, đầu tư của các doanh nghiệp trong nước thiếu đồng bộ, lạc hậu, hiệu quả sản xuất chưa cao, thẫm chí chưa đủ chiếm thị phần trong nước. Các mặt hàng phụ trợ cho sản xuất (Công nghiệp phụ trợ - CNPT) đóng vai trò rất quan trọng trong việc tăng sức cạnh tranh của sản phẩm công nghiệp chính và đẩy nhanh quá trình công nghiệp hoá theo hướng vừa mở rộng vừa thâm sâu, CNPT không phát triển sẽ làm cho các công ty lắp ráp và những công ty sản xuất thành phẩm cuối cùng khác sẽ phải phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu. Dù những sản phẩm này có thể được cung cấp với giá rẻ ở nước ngoài nhưng vì chủng loại quá nhiều, phí tổn chuyên chở, bảo hiểm sẽ làm tăng phí tổn đầu vào. Đó là chưa nói đến sự rủi ro về tiến độ, thời gian nhận hàng nhập khẩu. Vì lý do này, CNPT không phát triển thì các ngành công nghiệp chính sẽ thiếu sức cạnh tranh và phạm vi cũng giới hạn trong một số ít các ngành.

Các doanh nghiệp điện nói chung, doanh nghiệp sản xuất thiết bị điện hạ thế nói riêng của Việt Nam được hình thành rất sớm. Để thoả mãn nhu cầu khách hàng về chất lượng và mẫu mã sản phẩm, các nhà máy đã từng bước đầu tư thiết bị công nghệ hiện đại, nhanh chóng cải tiến và đổi mới sản phẩm, đáp ứng nhanh yêu cầu của thị trường, Hiện nay, các doanh nghiệp nội đã có thị phần lớn trong một số chủng loại sản phẩm điện gia dụng, Mặc dù các nhà máy đã chú trọng đầu tư thiết bị công nghệ hiện đại, song do nhiều yếu tố nên sự đầu tư còn thiếu đồng bộ, một số chi tiết phụ trợ còn phải nhập khẩu, VD đai ốc bốn cạnh M3,4.

Để hiện thực hóa chủ trương của Đảng và Nhà nước trong việc nghiên cứu khoa học ứng dụng trực tiếp vào sản xuất, xuất phát từ nhu cầu thực tiễn, nhóm nghiên cứu do Cơ quan chủ trì Trường đại học Công Nghiệp Việt - Hung cùng phối hợp với Chủ nhiệm đề tài TS. Nguyễn Công Thuật cùng thực hiện đề tài: "Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo máy tự động gia công đai ốc bốn cạnh M3,4", nhằm tạo ra thiết bị chế tạo cơ khí (đai ốc M3,4) góp phần nâng cao hiệu xuất, giá thành của các doanh nghiệp sử dụng đai ốc M3,4 nói chung, doanh nghiệp sản xuất thiết bị điện hạ áp nói riêng.

Qua quá trình thực hiện theo nội dung, đề cương đã được phê duyệt, đề tài đã đạt được một số kết quả nghiên cứu chính sau:

- Nghiên cứu lý thuyết về các phương pháp gia công, các phương pháp truyền động từ đó lựa chọn được phương pháp gia công và truyền động phù hợp;

- Tính toán, thiết kế, xây dựng hệ thống các bản vẽ kỹ thuật và chế tạo máy gia công đai ốc bốn cạnh M4;

- Lựa chọn mạch điều khiển, kết nối mạch công suất và lập điểu khiển máy hoạt động tốt ở các chế độ;

- Xây dựng quy trình vận hành và bảo dưỡng thiết bị.

Chế tạo thành công máy gia công đai ốc bốn cạnh M4 hoạt động tốt đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật đặt ra.

Có thể tìm đọc báo cáo kết quả nghiên cứu (mã số 15846/2018) tại Cục Thông tin KHCNQG.

Đ.T.V (NASATI)