Nghiên cứu, thiết kế thiết bị pha khuấy keo tụ sử dụng trong các nhà máy sàng tuyển than

Các nhà máy sàng tuyển than thường dùng khối lượng nước rất lớn để phục vụ cho quá trình tuyển. Lượng nước này thường được sử dụng tuần hoàn nhằm tiết kiệm tài nguyên nước)hoặc thải ra môi trường, trong đó có rất nhiều hạt rắn lơ lửng như than, bùn đất… cần được xử lý. Để tận thu được than bùn và nâng cao chất lượng nước tuần hoàn hoặc nước thải ra môi trường, nước công nghệ sau tuyển than cần phải được xử lý bằng phương pháp hóa lý (keo tụ) để hỗ trợ quá trình lắng các hạt rắn lơ lửng có kích thước siêu nhỏ (10-4 mm). Do vậy, thiết bị pha khuấy keo tụ là thiết bị không thể thiếu trong quy trình xử lý nước bùn cũng như nước công nghệ sau tuyển than của nhà máy sàng tuyển, tạo tiền đề cho các nhà máy sàng tuyển cũng như tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) sản xuất an toàn và phát triển bền vững.

Để góp phần phục vụ nhu cầu cấp bách của sản xuất, năm 2017, nhóm nghiên cứu Viện Cơ Khí Năng lượng & Mỏ-Vinacomin do KS. Nguyễn Nhất Linh đã đăng ký và được Bộ Công Thương phê duyệt cho thực hiện đề tài: “Nghiên cứu, thiết kế thiết bị pha khuấy keo tụ sử dụng trong các nhà máy sàng tuyển than” với mục có thể làm chủ thiết kế và công nghệ chế tạo thiết bị pha khuấy keo tụ, tiến tới tổ chức chế tạo thiết bị trong tương lai gần, từng bước thay thế nhập khẩu, tiết kiệm ngoại tệ, tăng cường tính chủ động trong sản xuất kinh doanh của các đơn vị trong TKV và các ngành kinh tế khác.

Để đạt được mục tiêu, nhóm nghiên cứu đã tiến hành nghiên cứu thiết bị pha khuấy keo tụ dùng cho nhà máy sàng tuyển than; nghiên cứu, thiết kế,xây dựng bộ bản vẽ chế tạo cho thiết bị pha khuấy keo tụ, nhằm hiểu rõ nguyên lý làm việc cũng như kết cấu, để phục vụ cho công tác sửa chữa vận hành được dễ dàng hơn, làm chủ công nghệ chế tạo, để tới đây có thể chế tạo thay thế được các sản phẩm nhập ngoại, giúp phát huy nội lực trong nước.

Sau 12 tháng (từ tháng 11 năm 2017 đến tháng 6 năm 2018) thực hiện, đề tài thu hoàn thành các nội dung nghiên cứu sau: các kết quả sau:

- Đã khảo sát nhu cầu tình hình sử dụng thiết bị pha khuấy keo tụ tại các nhà máy sàng tuyển than.

- Tìm hiểu và khảo sát tình hình sử dung thi ̣ ết bị pha khuấy keo tụ phục vụ quá trình xử lý nước thải nhà máy sàng tuyển than Vàng Danh 2, bổ sung thêm một số sửa đổi nhằm tăng hiệu suất làm việc của hệ thống.

- Nghiên cứu lý thuyết, tính toán thiết kế thiết bị pha khuấy keo tụ.

- Lập bộ bản vẽ thiết kế.

- Lập quy trình gia công chi tiết điển hình.

- Lập báo cáo tổng kết

Trên cơ sở kết quả đề tài, nhóm đề tài mong muốn được tạo điều kiện tiếp tục thực hiện bước hai của đề tài với nội dung: “Hoàn thiện thiết kế, công nghệ, chế tạo thiết bị pha khuấy keo tụ” để làm chủ thiết kế, chế tạo sản phẩm thiết thực phục vụ nhu cầu của TKV nói riêng và các ngành kinh tế Việt Nam nói chung. Góp phần từng bước thay thế hàng nhập khẩu.

Có thể tìm đọc toàn văn Báo cáo kết quả nghiên cứu của Đề tài (Mã số 16376/2019) tại Cục Thông tin KH&CN Quốc gia

P.T.T (NASATI)