Nghiên cứu thiết kế, chế tạo xe chữa cháy cỡ nhỏ sử dụng trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại Việt Nam

Hiện nay, trên thế giới, ngành công nghiệp sản xuất xe ô tô nói chung và xe chữa cháy nói riêng phát triển mạnh mẽ với nhiều chủng loại, mẫu mã, kích cỡ khác nhau và với nhiều nguồn gốc xuất xứ khác nhau như các nước châu Âu (Đức, Áo, Phần Lan…), Nhật Bản, Hàn Quốc… Tuy nhiên, xe mang tính đặc thù, kiểu dáng riêng cho mỗi nước, mỗi khu vực. Nếu nhập khẩu về Việt Nam để sử dụng thì giá thành cao và không chủ động được về số lượng và chất lượng.

Trong những năm gần đây nền công nghiệp ôtô của Việt Nam có những bước phát triển nhảy vọt. Hoạt động sản xuất xe chữa cháy trong nước đang từng bước được đầu tư phát triển, nhưng chỉ tập trung vào xe chữa cháy thông thường cỡ lớn, chưa tập trung chuyên sâu cho xe chữa cháy cỡ nhỏ. Vì thế, TS. Đoàn Việt Mạnh cùng nhóm nghiên cứu tại Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã thực hiện đề tài: “Nghiên cứu thiết kế, chế tạo xe chữa cháy cỡ nhỏ sử dụng trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại Việt Nam” từ năm 2018 đến năm 2020.

Đề tài nhằm thực hiện các mục tiêu sau: nghiên cứu thiết kế, chế tạo, lắp ráp hoàn thiện 01 mẫu xe chữa cháy cỡ nhỏ phục vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH); làm chủ công nghệ sản xuất lắp ráp ô tô chữa cháy cỡ nhỏ phù hợp với điều kiện công nghệ ở Việt Nam theo hướng phát huy tối đa tỷ lệ nội địa hóa để trang bị cho lực lượng cảnh sát PCCC và CNCH.

Nghiên cứu thiết kế chế tạo xe ô tô chữa cháy cỡ nhỏ là hết sức quan trọng tình hình hiện nay với tốc độ đô thị hóa nhanh, luôn tiềm ẩn những nguy cơ dẫn tới hỏa hoạn. Đề tài “Nghiên cứu thiết kế, chế tạo xe ô tô chữa cháy cỡ nhỏ sử dụng trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn tại Việt Nam” đã giải quyết được nhiều vấn đề mang ý nghĩa khoa học và thực tiễn đặt ra. Phương pháp sử dụng giải quyết vẫn đề của đề tài đa dạng, hoàn toàn phù hợp với điều kiện nghiên cứu trong nước.

Đề tài đã hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo được yêu cầu kỹ thuật đặt ra: lựa chọn được phương pháp thiết kế phù hợp; lựa chọn được các trang thiết bị tích hợp trên xe; tính toán được được bố trí chung; sản xuất được các cụm chi tiết hoàn chỉnh. Lắp ráp hoàn thiện xe; tiến hành thử nghiệm đánh giá tính năng của xe.

Sản phẩm của đề tài: 01 xe ô tô chữa cháy cỡ nhỏ (lắp ráp hoàn chỉnh); bộ bản vẽ thiết kế hoàn chỉnh; quy trình công nghệ chế tạo, cải tạo, lắp ráp sản phẩm; điều kiện kỹ thuật nghiệm thu sản phẩm; quy trình hướng dẫn sử dụng xe ô tô chữa cháy cõ nhỏ; quy trình hướng dẫn thao tác một số phương tiện, trang thiết bị theo xe; và tài liệu hướng dẫn vận hành, kiểm tra bảo dưỡng xe.

Có thể tìm đọc báo cáo kết quả nghiên cứu (mã số 18131/2020) tại Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia.

N.P.D (NASATI)