Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo hệ thống cầu nâng-lật xe chở sắn củ có điều khiển, truyền động thủy lực phục vụ cho nhà máy chế biến sắn quy mô 450÷500 tấn củ/ngày

Năm 2018, nhóm nghiên cứu tại Viện nghiên cứu thiết kế chế tạo máy nông nghiệp do PGS.TS. Nguyễn Đình Tùng làm chủ nhiệm, đã thực hiện đề tài: “Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo hệ thống cầu nâng-lật xe chở sắn củ có điều khiển, truyền động thủy lực phục vụ cho nhà máy chế biến sắn quy mô 450÷500 tấn củ/ngày”.

Đề tài hướng đến mục tiêu làm chủ công nghệ, nghiên cứu thiết kế chế tạo ra mẫu thiết bị hệ thống cầu nâng-lật xe chở sẵn củ có điều khiển, truyền động thủy lực ứng dụng trong nhà máy chế biến sẵn quy mô 450-500 tấn củ/ngày.

Đề tài đã hoàn thành những nội dung sau:

- Nghiên cứu tổng quan về tiềm năng nguyên liệu sẵn tươi ở Việt Nam và thế giới.

- Nghiên cứu tổng quan về các phần tử thủy lực, vai trò ý nghĩa và ứng dụng của chúng khi ứng dụng gắn với hệ thống thiết bị nâng, lật xe chở sắn củ tươi nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn sản xuất đòi hỏi

- Đưa ra kết quả tính toán, thiết kế, chế tạo được hệ thống truyền động và điều khiển thủy lực.

- Cung cấp kết quả tính toán, thiết kế, chế tạo được hệ thống cầu nâng - lật xe chở sắn củ có điều khiển, truyền động thủy lực quy mô công nghiệp, năng suất 450-500 tấn củ/ngày.

- Kiểm tra khả năng chịu tải, độ bền và tính ổn định của hệ thống cầu nâng lật xe chở sẵn trên phần mềm máy tính để đánh giá tính phù hợp với chỉ tiêu thiết kế. Trên cơ sở lý thuyết đã tối ưu quy hoạch hóa thực nghiệm lựa chọn các thông số kết cấu thông qua việc khảo sát góc nâng tối ưu cho hệ thống thiết bị.

- Hệ thống cầu nâng đã được khảo nghiệm tại hiện trường để kiểm chứng lại các thông bố tính toán thiết kế theo yêu cầu đặt ra của đề tài. Kết quả khảo nghiệm cho thấy kết cấu của hệ thống đảm bảo độ bền, độ ổn định. Ngoài ra, góc độ nâng trút sản phẩm ở vị trí nâng 400 xe không bị lật dọc mà vẫn đảm bảo sản phẩm được trút hêt khỏi thùng xe (độ sạch khi trút lớn nhất).

Có thể tìm đọc báo cáo kết quả nghiên cứu (mã số 16264/2019) tại Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia.

N.P.D (NASATI)