Nghiên cứu thành phần hóa học và một số hoạt tính sinh học từ chi Datura và chi Brugmansia ở Việt Nam

Nhóm nghiên cứu tại Trường Đại học Giao thông vận tải do PGS.TS. Nguyễn Thị Mai làm chủ nhiệm, đã thực hiện: “Nghiên cứu thành phần hóa học và một số hoạt tính sinh học từ chi Datura và chi Brugmansia ở Việt Nam” từ năm 2015 đến 2018. Mục tiêu của đề tài là đánh giá được tiềm năng hoạt chất sinh học chi Datura và chi Brugmansia, phát hiện ra được thành phần hoạt chất chính của một số loài có tiềm năng của các chi này và tìm ra được một số phân tử có hoạt tính sinh học để tạo cơ sở khoa học cho những nghiên cứu ứng dụng tiếp theo.

Đề tài gồm các nội dung sau:

- Đã xây dựng tổng quan tài liệu về hóa học và hoạt tính sinh học chi Datura và chi Brugmansia, cụ thể đã giới thiệu về đặc điểm thực vật, thành phần hóa học và các hoạt tính sinh học lý thú của chiDatura và Brugmansia.

- Đã thu thập mẫu, xác định tên loài Datura metel và Brugmansia suaveolens:tiến hành thu thập 2 mẫu. Các mẫu được chụp ảnh, tạo tiêu bản, lập hồ sơ phục vụ cho cơ sở dữ liệu sau này bao gồm Datura metel André. (T. paxiana Limpr.) và Brugmansia suaveolens integrifolia Ker-Gawl.

- Đã tạo chiết phẩm thô và các phân đoạn dịch chiết cho thử hoạt tính sinh học Đối tượng nghiên cứu là 2 mẫu các loài Datura và Brugmansia đã thu thập được.

- Các mẫu cây sau khi thu về được tiến hành bảo quản theo quy trình thống nhất sau: 1) Loại tạp bẩn; 2) Ghi ký hiệu mẫu và lập danh sách mẫu; 3) Lưu trữ trong các điều kiện thích hợp. Tạo dịch chiết thô MeOH và các phân đoạn: Lựa chọn dung môi tối ưu để chiết thô và chiết phân đoạn; Chiết mẫu bằng dung môi được lựa chọn, có kèm theo siêu âm mẫu; Loại dung môi thu cặn chiết trên thiết bị cô quay chân không ở nhiệt độ < 50oC. Kết quả đã tạo 40 mẫu dịch chiết thô MeOH và dịch chiết các phân đoạn phục vụ nghiên cứu.

- Sàng lọc hoạt tính sinh học 40 mẫu dịch chiết thô MeOH và các phân đoạn theo định hướng hoạt tính chống ôxy hóa, diệt tế bào ung thư và hoạt tính kháng sinh Mẫu dịch chiết thô và dịch chiết phân đoạn được tiến hành thử sàng lọc trên một số hoạt tính sinh học như hoạt tính chống ôxy hóa, kháng vi sinh vật, độc tế bào của dịch chiết thô MeOH và các phân đoạn. Trên cơ sở lượng mẫu thu được, trữ lượng các mẫu và kết quả đánh giá hoạt tính sinh học. Chủ nhiệm đề tài đã lựa chọn được các đối tượng Datura metel và Brugmansia suaveolens để tiến hành các nghiên cứu hóa học theo định hướng hoạt tinh sinh học.

Kết quả đề tài đã thu được 2 mẫu gồm các loài Datura metel André. (T. paxiana Limpr.) và Brugmansia suaveolens integrifolia Ker-Gawl, cùng với việc nghiên cứu thành phần hóa học và thử hoạt tính sinh học của các hợp chất thu được từ 2 loài: Datura metel và Brugmansia suaveolens. Ngoài ra, 29 hợp chất đã được phân lập và xác định cấu trúc (trong đó có 12 hợp chất mới). Hoạt tính gây độc tế bào và hoạt tính kháng viêm của một số hợp chất phân lập đã được thử nghiệm. Nhiều hợp chất được phát hiện thể hiện hoạt tính có ý nghĩa.

Có thể tìm đọc toàn văn Báo cáo kết quả nghiên cứu của Đề tài (Mã số 15230) tại Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia.

N.P.D (NASATI)