Nghiên cứu sản xuất vải dệt thoi có độ đàn hồi ngang cao từ sợi len pha polyeste

Hiện nay, các sản phẩm may mặc thời trang đã trở thành những mặt hàng có giá trị cao và phù hợp với xu hướng phát triển của thế giới. Trong đó mặt hàng vải pha len PES/Wool có tính đàn hồi cho may mặc có nhu cầu rất cao, vải len hay len pha chủ yếu dùng cho hàng may mặc ngoài. Chính vì vậy, khách hàng quan tâm đến sự tiện nghi của sản phẩm như thoải mái khi mặc, cũng như một số tính năng khác. Do đó, để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường tiêu dùng về sản phẩm may mặc ngoài cần phải có nhiều nghiên cứu nhằm nâng cao tính tiện nghi của sản phẩm dệt may. Vải dệt từ nguyên liệu xơ sợi len 100% có giá thành cao bởi len là một trong những nguyên liệu dệt rất đắt, nhưng chưa thỏa mãn được yêu cầu của người tiêu dùng. Việc pha trộn xơ sợi len với các loại xơ sợi khác nhằm cả hai mục đích là kinh tế và tiện nghi. Cho đến nay, vải dệt thoi có đàn tính đã và đang nghiên cứu phát triển đáp ứng yêu cầu của người tiêu dùng.

Hiện nay, hầu hết các mặt hàng vải dệt thoi đàn tính từ sợi pha PES/Wool chất lượng cao dành cho may quần âu Nam trên thị trường trong nước đều phải nhập khẩu. Với lý do đó đề tài đặt ra mục tiêu nghiên cứu ứng dụng sản xuất mặt hàng vải dệt thoi đàn tính từ sợi pha PES/Wool nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước để may quần âu Nam, tiến tới cạnh tranh và thay thế dần các sản phẩm nhập khẩu cùng loại. Đề tài: “Nghiên cứu sản xuất vải dệt thoi có độ đàn hồi ngang cao từ sợi len pha polyeste” do nhóm nghiên cứu tại Công ty Cổ phần - Viện Nghiên cứu Dệt May đứng đầu là KS. Nguyễn Văn Huỳnh, thực hiện trong thời gian từ năm 2018 đến năm 2019.

Các kết quả nổi bật của đề tài:

- Đã nghiên cứu nguyên liệu, kiểm tra, đánh giá chỉ tiêu hóa lý, cơ lý của nguyên liệu sợi pha len có độ đàn hồi ngang cao để lựa chọn nhà cung cấp sợi;

- Thiết kế được kiểu dệt và xây dựng quy trình công nghệ dệt vải từ sợi pha len có độ đàn hồi ngang cao;

- Đã dệt thử nghiệm (mẫu nhỏ) vải có độ đàn hồi ngang cao từ sợi len pha polyeste;

- Đã xây dựng quy trình công nghệ xử lý hoàn tất vải trong phòng thí nghiệm và hiệu chỉnh thông số công nghệ xử lý hoàn tất vải;

- Đã sản xuất thử nghiệm vải len có độ đàn hồi ngang cao từ sợi len pha và hiệu chỉnh thông số công nghệ quá trình sản xuất vải: Dệt và hoàn tất 200m vải pha len có độ đàn hồi ngang cao; kết quả thí nghiệm các chỉ tiêu chất lượng vải hoàn tất.

- Chọn được mẫu và may thử nghiệm sản phẩm quần âu từ vải pha len có độ đàn hồi ngang cao: Đã may 50 chiếc quần âu từ vải pha len có độ đàn hồi ngang cao.

Đề tài cung cấp tổng quan về vải dệt thoi có độ đàn hồi ngang cao từ sợi len pha polyeste và các ứng dụng trong may mặc của các nước trên thế giới, về quy trình công nghệ sản xuất vải len có độ đàn hồi cao từ sợi len pha polyeste, đồng thời cung cấp cho doanh nghiệp thông tin về quy trình công nghệ sản xuất vải len có độ đàn hồi cao từ sợi len pha polyeste áp dụng trên quy mô công nghiệp. Các doanh nghiệp dệt nhuộm và hoàn tất trong nước hoàn toàn có thể ứng dụng kết quả nghiên cứu và tiếp tục hoàn thiện quy trình công nghệ cho phù hợp với điều kiện thực tế của mình để triển khai sản xuất, tạo ra các sản phẩm mới đạt được chất lượng cao với giá thành hợp lý hơn so với hàng nhập ngoại.

Có thể tìm đọc báo cáo kết quả nghiên cứu (mã số 16223/2019) tại Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ quốc gia.

N.P.D (NASATI)