Nghiên cứu giao thức định tuyến IPv6 ứng dụng cho mạng không dây công suất thấp

Hiện nay, tài nguyên IPv4 đã bước vào giai đoạn cạn kiệt, thế giới đang từng bước chuyển đổi sang thế hệ địa chỉ mới IPv6. Tại Việt Nam, bộ Thông tin truyền thông đã thành lập Ban công tác thúc đẩy IPv6 quốc gia và ban hành kế hoạch hành động IPv6 quốc gia, mục tiêu của Việt Nam là bảo đảm trước năm 2020, toàn bộ mạng lưới và dịch vụ Internet Việt Nam sẽ được chuyển đổi để hoạt động một cách an toàn tin cậy với địa chỉ IPv6.

Trong những năm gần đây, Internet kết nối vạn vật (IoT) đã trở thành một trong những xu hướng công nghệ nổi bật, là động lực chính của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Đặc biệt, môi trường mạng không dây công suất thấp khoảng cách ngắn (LoWPAN) đây là một môi trường quan trọng để triển khai nhiều ứng dụng, dịch vụ IoT. Nhiều nghiên cứu cho thấy IPv6 sẽ đóng một vai trò quan trọng trong môi trường mạng không dây công suất thấp. Không gian địa chỉ gần như vô hạn của IPv6 mang lại cơ hội triển khai Internet của vạn vật (Internet of Thing - IoT), trong đó tất cả mọi thứ được tích hợp và kết nối với nhau thông qua địa chỉ IPv6. Giao thức IPv6 đáp ứng được các yêu cầu về tính di động, hạn chế về công suất thu/phát, hạn chế về băng thông của các nút đầu cuối.

Các mạng không dây công suất thấp khoảng cách ngắn ứng dụng IPv6 (6LoWPAN) có quy mô rất khác nhau, có thể từ vài nút mạng đến hàng ngàn nút mạng. Một vấn đề quan trọng trong các mạng 6LoWPAN là định tuyến IPv6, làm sao để các nút mạng kết nối với nhau và kết nối ra Internet bên ngoài một cách đơn giản, hiệu quả. Để có thể hiểu sâu về các giao thức định tuyến IPv6 ứng dụng cho mạng không dây công suất thấp, năm 2019, ThS. Nguyễn Trường Giang cùng các cộng sự tại Trung tâm Internet Việt Nam đã thực hiện: “Nghiên cứu giao thức định tuyến IPv6 ứng dụng cho mạng không dây công suất thấp”.

Nhóm chủ trì đề tài đã thực hiện nghiên cứu, xây dựng và triển khai hoàn chỉnh đề tài theo các nội dung:

- Nghiên cứu tổng quan về định tuyến IPv6 cho mạng không dây công suất thập.

- Nghiên cứu kỹ thuật và các giao thức định tuyến IPv6 cho mạng không dây công suất thấp.

- Nghiên cứu đề xuất mô hình triển khai định tuyến IPv6 cho mạng không dây công suất thấp.

Hiện nay trên thế giới, cũng như tại Việt nam, mạng IPv6 đã sẵn sang, các dịch vụ ứng dụng bước đầu triển khai đã có nhiều ghi nhận. Do vậy việc triển khai IPv6 cho IoT nói chung và cho mạng 6LoWPAN nói riêng là nhu cầu cần thiết. Sau khi đã hoàn thành nội dung nghiên cứu, nhóm nghiên cứu đã đề xuất được áp dụng, triển khai trong thực tế. Các tổ chức, doanh nghiệp trong lĩnh vực liên quan có thể tham khảo các nội dung nghiên cứu của đề tài để áp dụng cho các hệ thống mạng IPv6 không dây công suất thấp của mình.

Có thể tìm đọc toàn văn Báo cáo kết quả nghiên cứu của Đề tài (Mã số 15639) tại Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia.

N.P.D (NASATI)