Nghiên cứu công nghệ sản xuất tất mùa hè và tất thể thao từ sợi mộc có tính kháng khuẩn và khử mùi

Xã hội ngày càng phát triển thì thời trang cũng đồng hành phát triển theo. Tất không chỉ là sản phẩm dệt may dùng để bảo vệ đôi chân người mang tất mà còn mang tính thời trang. Trên thế giới cũng như Việt Nam hiện nay, tất không chỉ được sử dụng vào mùa đông mà được dùng cho cả bốn mùa.

Việc nghiên cứu lựa chọn nguyên liệu, quy trình công nghệ dệt, nhuộm và hoàn tất tất dùng trong mùa hè và tất thể thao của các doanh nghiệp sản xuất trong nước chưa đạt được kết quả như mong muốn. Do vậy, việc nghiên cứu, ứng dụng các nguyên liệu để sản xuất các sản phẩm tất nam mùa hè và tất thể thao có tính năng mới, thân thiện với da, cải thiện ngoại quan và tăng giá trị cho sản phẩm là hết sức có ý nghĩa và cần thiết. Đó là lý do năm 2019, ThS. Nguyễn Đức Hóa tại Công ty Cổ phần Viện Nghiên cứu Dệt May đã thực hiện đề tài: “Nghiên cứu công nghệ sản xuất tất mùa hè và tất thể thao từ sợi mộc có tính kháng khuẩn và khử mùi”.

Mục tiêu của đề tài là nghiên cứu để làm chủ công nghệ sản xuất tất mùa hè và thể thao từ sợi mộc có tính kháng khuẩn và khử mùi.

Đề tài đã thu được các kết quả sau:

- Lựa chọn được nguyên liệu có khả năng kháng khuẩn dùng để sản xuất tất, kiểu dệt phù hợp để sản xuất tất tất mùa hè và tất thể thao.

- Thử nghiệm mẫu nhỏ trong phòng thí nghiệm, xây dựng quy trình công nghệ tẩy nhuộm hoàn tất sợi từ nguyên liệu Polyester và bông pha Crabyon, hiệu chỉnh thông số công nghệ cho phù hợp với các điều kiện hiện có tại các doanh nghiệp dệt may tại Việt Nam.

- Xây dựng được quy trình công nghệ dệt và hoàn tất tất mùa hè và tất thể thao.

- Lựa chọn mặt hàng, thiết kế và triển khai dệt tất phù hợp tại Công ty Cổ phần Xương Rồng Xanh, các chỉ tiêu cơ lý hóa đạt yêu cầu đặt ra của đề tài.

- Triển khai tẩy tất tất mùa hè và tất thể thao tại Công ty Cổ phần Xương Rồng Xanh (sản xuất dệt, nhuộm và hoàn tất 630 đôi tất).

Có thể tìm đọc báo cáo kết quả nghiên cứu (mã số 17607/2019) tại Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia.

N.P.D (NASATI)