Nghiên cứu công nghệ chế tạo mực in nhũ tương nước trong dầu dùng cho các loại máy in kỹ thuật số

Xuất phát từ những yêu cầu thực tiễn hiện nay, TS. Lê Văn Huỳnh cùng các cộng sự tại Phòng Thí nghiệm trọng điểm Công nghệ lọc, hóa dầu, đã thực hiện đề tài: “Nghiên cứu công nghệ chế tạo mực in nhũ tương nước trong dầu dùng cho các loại máy in kỹ thuật số” trong thời gian từ năm 2015 đến 2017.

Đề tài đã thu được những kết quả sau:

Về qui trình công nghệ

- Đã thiết lập được qui trình công nghệ ổn định chế tạo pha dầu chứa các thành phần dầu khoáng N150, dầu nành, B100, vitamin E, nhựa alkyd, CHĐBM và pigment, bao gồm hai công đoạn, công đoạn phân tán các thành phần với nhau bằng thùng khuấy và quy trình nghiền pigment bằng máy nghiền ba trục. Quy trình có khả năng sản xuất được 15 kg pha dầu/mẻ, đạt yêu cầu chất lượng làm nguyên liệu chế tạo mực in nhũ tương.

- Đã thiết lập được qui trình công nghệ ổn định chế tạo mực in nhũ tương nước trong dầu từ pha nước và pha dầu. Trong đó, pha nước gồm các thành phần nước, EG, lukosan, K30, xúc tác, MgSO4, natri borax. Quy trình công nghệ gồm các bước chế tạo pha nước, chế tạo mực in nhũ tương và nghiền để đồng nhất hóa mực in. Quy trình có khả năng sản xuất được 60 kg/mẻ, đạt yêu cầu chất lượng sử dụng cho máy in số tốc độ cao.

Về hệ thống thiết bị

- Đã thiết lập được hệ thống thiết bị pilot chế tạo mực in, qui mô 60 kg phụ gia/mẻ, bao gồm:

- Hệ thống thiết bị chế tạo pha mực (Gồm 01 thiết bị phối trộn chính làm việc ở nhiệt độ thường, có cánh khuấy mái chèo ba tầng có gia cường, sát thành thùng chứa, có biến tần, nâng hạ bằng khí nén, được chế tạo bằng vật liệu SUS 316, dung tích hiệu dụng 60 lít; 1 máy nghiền 3 trục, công suất động cơ 5,5 KW, trục nghiền làm bằng hợp kim có độ cứng cao, điều khiển tốc độ bằng biến tần), có khả năng sản xuất được pha dầu với công suất 30 kg/mẻ.

- Hệ thống thiết bị chế tạo pha nước (Gồm 01 thiết bị thiết bị chế tạo pha nước làm việc ở nhiệt độ thường, có cánh khuấy mái chèo ba cánh, được chế tạo bằng vật liệu SUS 316, dung tich 60 lít, điều khiển tốc độ bằng biến tần), có khả năng sản xuất được 45 kg pha nước/mẻ.

- Hệ thống thiết bị nhũ hóa (Gồm 04 thiết bị tạo nhũ làm việc ở nhiệt độ thường, có cánh khuấy đĩa răng cưa để khuấy chất lỏng có độ nhớt cao, điều khiển tốc độ bằng biến tần, có thể nâng hạ được bằng thủy lực, công suất động cơ 3,5 KW, được chế tạo bằng vật liệu SUS 316, dung tích 100 lít, có khả năng sản xuất được 60 kg nhũ tương/mẻ; 01 máy nghiền 3 trục dùng chung với hệ thiết bị chế tạo pha dầu);

- Hệ thống thiết bị phụ trợ (Gồm 04 thiết bị chiết rót có thể định mức thể tích chiết rót, điều khiển bằng khí nén, được chế tạo bằng vật liệu SUS 316, dung tích bồn chứa là 50 lít và hệ thống bồn chứa trung gian, hệ thống điều khiển...). Đã thiết lập qui trình vận hành hệ thống thiết bị nêu trên.

Về sản phẩm mực in nhũ tương

- Đã chế tạo được 45 kg pha dầu có chất lượng đáp ứng yêu cầu làm nguyên liệu cho quá trình tổng hợp mực in nhũ tương

- Đã chế tạo được 30 kg mỗi loại của 4 màu mực xanh, đen, đỏ và vàng đáp ứng các yêu cầu sử dụng cho mực in số tốc độ cao như độ nhớt nằm trong khoảng 344000 cP đến 362000 cP, độ mịn nằm trong khoảng từ 1,45 µm đến 1,83 µm, bền sau 2 tháng, không gây hiện tượng tắc lưới. Như vậy, số lượng các sản phẩm và chất lượng sản phẩm mực in nhũ tương của Đề tài vượt so với yêu cầu.

Sản phẩm mực in nhũ tương của đề tài đáp ứng các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật, môi trường và an toàn cháy nổ trong vận hành thiết bị, có thể áp dụng đại trà trên toàn quốc. Quá trình sản xuất mực in nhũ tương mang lại doanh thu khoảng 6 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận chiếm hơn 30%, cho cơ sở sản xuất qui mô nhỏ, chỉ 60 tấn/năm.

Có thể tìm đọc toàn văn Báo cáo kết quả nghiên cứu của Đề tài (Mã số 15382 tại Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia.

N.P.D (NASATI)