Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn xây dựng các yêu cầu kỹ thuật và biện pháp quản lý đối với cao lanh để sản xuất gốm sứ dân dụng

Hiện nay, trên thế giới, đặc biệt là các quốc gia có ngành gốm sứ dân dụng phát triển như: Trung quốc, Hàn quốc, Đức… đều đã có một số tiêu chuẩn quốc gia cho các sản phẩm sứ dân dụng nhằm thống nhất trong việc sản xuất, đánh giá chất lượng nguyên liệu, sản phẩm sứ dân dụng, bảo đảm an toàn cho người sử dụng. Ở nước ta chưa có Tiêu chuẩn quốc gia nào về nguyên liệu cũng như Tiêu chuẩn quốc gia về dòng sản phẩm gốm sứ dân dụng này. Do đó, việc nghiên cứu cơ sở khoa học và yêu cầu kỹ thuật để xây dựng Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) cho nguyên liệu để sản xuất sứ dân dụng là rất cần thiết, thiết thực và chính đáng. Nếu hoàn thiện sẽ có thể tạo một sự thống nhất, có thể tạo quy chuẩn pháp quy kỹ thuật về ngành gốm sứ gia dụng. Vì vậy, việc lên kế hoạch, xây dựng bộ TCVN cho sứ dân dụng phục vụ tiêu dùng là cần thiết, mở ra triển vọng lớn cho ngành gốm sứ Việt Nam.

Xuất phát từ thực tế đó, năm 2018, nhóm nghiên cứu tại Viện nghiên cứu sành sứ thủy tinh công nghiệp do KS. Phan Thị Thúy Nga làm chủ nghiệm, đã thực hiện đề tài: “Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn xây dựng các yêu cầu kỹ thuật và biện pháp quản lý đối với cao lanh để sản xuất gốm sứ dân dụng”.

Đề tài đặt ra mục tiêu xây dựng các yêu cầu kỹ thuật và biện pháp quản lý đối với cao lanh để sản xuất gốm sứ dân dụng. Sau gần một năm nghiên cứu, các tác giả đã thu được những kết quả sau:

· Đã nghiên cứu tổng quan về các yêu cầu kỹ thuật và biện pháp quản lý đối với cao lanh dùng để sản xuất gốm sứ dân dụng.

· Đã khảo sát, đánh giá các chỉ tiêu kỹ thuật và biện pháp quản lý đối với một số loại cao lanh thương mại dùng để sản xuất gốm sứ dân dụng.

· Đã nghiên cứu xây dựng các yêu cầu kỹ thuật và biện pháp quản lý đối với cao 19 lanh để sản xuất gốm sứ dân dụng.

· Đã xây dựng báo cáo đề xuất tiêu chuẩn quốc gia về cao lanh để sản xuất gốm sứ dân dụng (bao gồm: + Thành phần hóa học: 5 chỉ tiêu (Hàm lượng silic dioxit SiO2; nhôm oxit Al2O3; sắt oxit Fe2O3; titan oxit TiO2; canxi oxit CaO); + Độ trắng; + Độ co nung, sấy; + Độ ẩm; + Cỡ hạt).

Có thể tìm đọc báo cáo kết quả nghiên cứu (mã số 16202/2019) tại Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ quốc gia.

N.P.D (NASATI)