Nghiên cứu chế tạo thử nghiệm thiết bị mạng định nghĩa bằng phần mềm cho các ứng dụng IoT

Hiện nay, công nghệ mạng định nghĩa bằng phần mềm (SDN) đang nổi lên là một trong những giải pháp công nghệ mạng linh hoạt và hiệu quả nhất có khả năng ảo hóa nguồn tài nguyên mạng, cấp phát theo yêu cầu và quản lí, hỗ trợ hiệu quả các yêu cầu và đòi hỏi phức tạp của các hệ thống IoT. Công nghệ SDN hiện vẫn đang trong quá trình được tập trung nghiên cứu và phát triển trên thế giới. Trong SDN, chức năng của các thiết bị mạng được thay thế bằng các thiết bị chuyển tiếp luồng dữ liệu và phần thông minh của thiết bị được thực hiện bằng phần mềm, khả lập trình và triển khai trung tâm điều khiển (gọi là bộ điều khiển SDN). Các sản phẩm SDN đã bước đầu được thử nghiệm thành công và xuất hiện một số sản phẩm thương mại trên thị trường một số nước phát triển. Tuy nhiên, hầu hết các sản phẩm đều mới chỉ tập trung vào hạ tầng mạng lõi, các trung tâm dữ liệu với dung lượng lớn và giá thành còn rất cao.

Với mục tiêu nghiên cứu và phát triển ứng dụng công nghệ SDN, nhóm nghiên cứu do GS.TS. Nguyễn Tiến Ban, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông đứng đầu đã triển khai đề tài: “Nghiên cứu chế tạo thử nghiệm thiết bị mạng định nghĩa bằng phần mềm cho các ứng dụng IoT”.

Với mục tiêu thiết kế, xây dựng thử nghiệm hệ thống chuyển mạch SDN kích thước nhỏ, giá thành rẻ, nhóm thực hiện đề tài đã tập trung nghiên cứu, ứng dụng công nghệ SDN và thiết kế thành công một hệ thống chuyển mạch SDN 4 cổng với tốc độ 100 Mbps, kiểm tra khả năng hoạt động của thiết bị cũng như đề xuất mô hình và thử nghiệm điều khiển QoS trong hạ tầng thông tin IoT.

Với mục tiêu thiết kế, xây dựng thử nghiệm hệ thống chuyển mạch SDN kích thước nhỏ, giá thành rẻ, nhóm thực hiện đề tài đã tập trung nghiên cứu, ứng dụng công nghệ SDN và thiết kế thành công một hệ thống chuyển mạch SDN 4 cổng với tốc độ 100 Mbps, kiểm tra khả năng hoạt động của thiết bị cũng như đề xuất mô hình và thử nghiệm điều khiển QoS trong hạ tầng thông tin IoT.

Đề tài đã đạt được các kết quả thuộc các nội dung nghiên cứu như sau:

- Nghiên cứu tổng quan công nghệ mạng định nghĩa bằng phần mềm và khả năng ứng dụng trong IoT;

- Nghiên cứu đề xuất giải pháp chuyển mạch định nghĩa bằng phần mềm;

- Nghiên cứu phát triển, chế tạo thử nghiệm thiết bị chuyển mạch SDN kích thước nhỏ (04 cổng với tốc độ danh định100 Mbps/cổng);

- Nghiên cứu phát triển hệ thống điều khiển SDN cho thiết bị chuyển mạch;

- Nghiên cứu thử nghiệm giải pháp cơ bản điều khiển/quản lý lưu lượng theo QoS cho ứng dụng IoT; Xây dựng mô hình và triển khai thử nghiệm hệ thống.

Với việc xây dựng thành công hệ thống chuyển mạch SDN cỡ nhỏ, nhóm thực hiện đề tài dự định sẽ tiếp tục phát triển hệ thống nhằm đáp ứng các yêu cầu của hệ thống kết nối vạn vật như giải quyết vấn đề về an ninh, an toàn thông tin. IoT hiện nay đang phải đối mặt với các rào cản do sự lo ngại về an ninh và bí mật cá nhân, điều này đòi hỏi phải tác động đến cả doanh nghiệp và các nhà hoạch định chính sách. Khi ứng dụng IoT trở nên phức tạp tinh vi hơn và nhiều hoạt động nằm dưới sự giám sát của các hệ thống cảm biến, bảo mật dữ liệu và độ tin cậy của hệ thống mạng sẽ là những mối quan tâm rất lớn.

Kết quả nghiên cứu trong phạm vi đề tài đã được công bố trong 02 bài báo khoa học tại Hội nghị quốc tế IEEE International Conference on Advanced Technologies for Communications 2018 (ATC 2018) và tại Hội nghị Quốc gia lần thứ XXI về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ Thông tin (REV-ECIT 2018)

Có thể tìm đọc toàn văn Báo cáo kết quả nghiên cứu của Đề tài (Mã số 15583/2018) tại Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia.

P.T.T (NASATI)