Đà Nẵng: Phát triển trong thời chuyển đổi số với những tiến bộ của KH&CN

Vừa qua, Sở KH&CN đã phối hợp với Hội Tự động hóa thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Đà Nẵng tổ chức Hội thảo Phát triển trong thời chuyển đổi số với những tiến bộ của KH&CN. Tham dự Hội thảo có đại diện lãnh đạo của các sở, ban, ngành, địa phương, các doanh nghiệp, các viện nghiên cứu, các trường đại học, các tổ chức khoa học công nghệ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Trong khuôn khổ của Hội thảo, GS.TS Hồ Tú Bảo Giám đốc Phòng thí nghiệm Khoa học dữ liệu của Viện nghiên cứu Cao cấp về Toán của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Giám đốc Khoa học của Viện John von Neumann của Đại học quốc gia Hồ Chí Minh đã có những chia sẻ về vai trò của trí tuệ nhân tạo (AI) và khoa học dữ liệu (DS), cách mạng công nghiệp lần thứ tư… và nhận thức ban đầu về tầm quan trọng của công nghệ số - xu hướng tất yếu của sự phát triển tương lai.

Hiện nay, UBND thành phố đã có Quyết định số 6439/QĐ-UBND ngày 29/12/2018 ban hành Đề án Xây dựng thành phố thông minh tại thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2018-2025, định hướng đến năm 2030, trong đó đã đặt ra mục tiêu xây dựng thành phố Đà Nẵng thông minh thông qua việc ứng dụng các thành tựu công nghệ thông tin- truyền thông, thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 vào tất cả các lĩnh vực đời sống kinh tế xã hội; tạo công cụ, phương tiện và động lực mới phục vụ nâng cao năng lực quản lý nhà nước, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, cung cấp dịch vụ, tiện ích và môi trường sống tốt cho người dân… và đã đưa ra các nội dung về quản trị thông minh, kinh tế thông minh, giao thông thông minh, du lịch thông minh, y tế thông minh, môi trường thông minh, đời sống thông minh, công dân thông minh…

Để đạt được mục tiêu xây dựng thành phố thông minh, GS.TS Hồ Tú Bảo đề xuất việc sử dụng AI để xây dựng nền hành chính số, như là một trợ lý ảo hỗ trợ người dùng các dịch vụ công, hành chính công. Nhằm hướng dẫn các thủ thủ tục, hỗ trợ hoàn thiện các mẫu đơn công việc trực tuyến hay tại bộ phận hành chính một cửa…

Bên cạnh đó, AI còn áp dụng vào việc phát triển thành phố du lịch thông minh như giới thiệu, quảng cáo với công nghệ số, dễ dàng sử dụng và với những dịch vụ chất lượng được thẩm định.

Ngoài việc làm rõ các khái niệm, chia sẽ về chiến lược phát triển trí tuệ nhân tạo, Hội thảo còn được trao đổi thảo luận về một số đề xuất cụ thể với Đà Nẵng để phát triển thành phố trong thời chuyển đổi số và xây dựng thành phố thông minh.

Trong phần trao đổi hội thảo đã xuất hiện rất nhiều câu hỏi và đề xuất hết sức cụ thể đối với thành phố Đà Nẵng của các chuyên gia, lãnh đạo các sở ban nghành, doanh nghiệp và các bạn sinh viên.

Hội thảo được diễn ra thành công và tốt đẹp. Kết thúc hội thảo, bà Vũ Thị Bích Hậu - Phó Giám đốc Sở KHCN nhấn mạnh: Hội thảo Phát triển trong thời chuyển đổi số với những tiến bộ của KH&CN là hội thảo nhằm chia sẻ thông tin, kinh nghiệm xoay quanh các nội dung về chuyển đổi số, cách mạng công nghiệp lần thứ tư, trí tuệ nhân tạo… để tăng cường sự hiểu biết, góp phần tăng cường năng lực tiếp cận cách mạng công nghiệp lần thứ tư và xây dựng thành phố thông minh trên địa bàn thành phố.

Sở KH&CN Đà Nẵng