Bảo tồn, lưu giữ nguồn gen vi sinh vật thú y

Nguồn gen vi sinh vật thú y (VSVTY) là bộ phận không thể thiếu đối với công tác bảo vệ sức khỏe cộng đồng thông qua bảo vệ sức khỏe vật nuôi. Đây là công cụ, nguyên liệu cho việc chế tạo các chế phẩm sinh học (bao gồm vắc xin, kháng huyết thanh, kháng nguyên và các chế phẩm dùng cho chẩn đoán khác...).

Từ trên ba mươi năm nay, Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc Thú y TW1 được giao nhiệm vụ bảo tồn, lưu giữ nguồn gen VSVTY. Đây là nhiệm vụ cấp thiết và thường xuyên của Trung tâm nhằm phục vụ công tác đánh giá chất lượng vắc xin và các chế phẩm sinh học trong nước, nhập khẩu. Bên cạnh đó, Trung tâm còn cung cấp một số chủng giống vi sinh vật cho chẩn đoán, nghiên cứu và giảng dạy khi có sự đồng ý của cơ quan có thẩm quyền.

Để làm tốt nhiệm vụ nói trên, các chủng giống vi sinh vật này phải được tăng cường định kỳ, đánh giá các đặc tính sinh vật học như độ thuần khiết, độc lực, tính an toàn, tính sinh miễn dịch và giải trình tự gen. Vì vậy, năm 2019, nhóm nghiên cứu của TS. Nguyễn Trung Tiến tại Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc thú y Trung ương 1 đã thực hiện đề tài:Bảo tồn, lưu giữ nguồn gen Vi sinh vật thú y”.

Đề tài hướng tới thực hiện mục tiêu bảo tồn và lưu giữ nguồn gen, góp phần sử dụng hiệu quả, bền vững nguồn gen vi sinh vật thú y và tiến tới xây dựng ngân hàng gen; khai thác và sử dụng hiệu quả phục vụ công tác bảo vệ sức khỏe đàn gia súc, gia cầm; tăng khả năng cạnh tranh trong xu thế hội nhập quốc tế.

Nhiệm vụ bảo tồn và lưu giữ nguồn gen vi sinh vật thú y năm 2019 đã thực hiện theo thuyết minh được phê duyệt. Cụ thể:

- Lưu giữ và bảo quản an toàn 42 nguồn gen vi sinh vật thú y.

- Đã kiểm tra, đánh giá định kỳ 7 giống VSV bao gồm: Tụ huyết trùng trâu bò (Pb1, Pbu.2); Tụ huyết trùng lợn nhược độc, chủng AvPS3; Phó thương hàn lợn (Sc.1, Sc.2); Dịch tả vịt nhược độc và IB nhược độc.

- Đã tư liệu hoá - lập hồ sơ chi tiết được 07 giống VSV (Tụ huyết trùng trâu bò (Pb1, Pbu.2); Tụ huyết trùng lợn nhược độc, chủng AvPS3; Phó thương hàn lợn (Sc.1, Sc.2); Dịch tả vịt nhược độc và IB nhược độc).

- Đã sử dụng một số giống trong kiểm nghiệm, khảo nghiệm vắc xin và chế phẩm sinh học dùng trong thú y.

Có thể tìm đọc báo cáo kết quả nghiên cứu (mã số 17736/2020) tại Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia.

N.P.D (NASATI)