Trung Quốc vạch ra kế hoạch tàu thăm dò mặt trăng có người lái

Trung Quốc đang thực hiện các hoạt động chuyên sâu và lập kế hoạch dài hạn cho tàu thăm dò mặt trăng có người lái.

Tại Hội nghị Khoa học Vũ trụ Trung Quốc lần thứ nhất tổ chức tại Hạ Môn, phía Đông tỉnh Phúc Kiến của Trung Quốc, từ ngày 25-28 tháng 10, Chen Shanguang, Phó Giám đốc thiết kế Chương trình không gian có người lái của Trung Quốc, cho biết xu hướng tương lai của không gian có người lái là khám phá Mặt trăng và thiết lập một cơ sở trên Mặt trăng để thực hiện nghiên cứu khoa học, và tích lũy công nghệ và kinh nghiệm để tiến sâu hơn vào không gian. Mục tiêu dài hạn là đưa người lên sao Hỏa.

Việc thám hiểm Mặt trăng có người lái sẽ giúp cải thiện sự hiểu biết của con người về sự hình thành và tiến hóa của Mặt trăng, vì các phi hành gia có thể thiết lập các cơ sở trên Mặt trăng để lấy dữ liệu và mẫu khoa học, Chen nói.

Các phi hành gia có thể thực hiện nghiên cứu đa ngành liên quan đến các lĩnh vực như vật lý, hóa học, thiên văn học và địa chất, và sử dụng tài nguyên tại chỗ bằng cách tận dụng các đặc điểm của Mặt trăng, như trọng lực thấp, từ trường yếu và chân không cao. Nghiên cứu có thể thúc đẩy đổi mới và phát triển của khoa học cơ bản của Trung Quốc.

Giải quyết các vấn đề khoa học liên quan đến sự sống còn của con người trên Mặt trăng có thể đặt nền móng cho con người tiến xa hơn vào không gian sâu, Chen nói thêm.

P.A.T (NASATI), theo https://www.chinadaily.com