Thúc đẩy ứng dụng và chuyển giao công nghệ tại địa phương

Ngày 03/12/2020, tại Tp. Vũng Tàu Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) phối hợp với UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức Hội nghị về hoạt động ứng dụng, chuyển giao công nghệ địa phương năm 2020. Đây là sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động “Kết nối cung - cầu công nghệ Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2020”. Tham dự Hội nghị có Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Văn Tùng cùng đại diện lãnh đạo các Cục, Vụ, Viện của Bộ KH&CN; Lãnh đạo các Sở KH&CN và các trung tâm có chức năng ứng dụng chuyển giao công nghệ 63 tỉnh, thành phố trên toàn quốc.

Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Văn Tùng (giữa); ông Tạ Việt Dũng - Cục trưởng Cục Ứng dụng và Phát triển Công nghệ (bên phải); ông Mai Thanh Quang - Giám đốc Sở KH&CN chủ trì Hội nghị

Hội nghị tập trung vào các vấn đề như: Tổng kết hoạt động ứng dụng, chuyển giao công nghệ giai đoạn 2016-2020 và và định hướng xây dựng mô hình phát triển Trung tâm giai đoạn 2021-2025; Đánh giá kết quả thực hiện dự án đầu tư nâng cao năng lực cho Trung tâm theo Quyết định số 317/QĐ-TTg ngày 15/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ và định hướng giai đoạn 2021-2025; tình hình thực hiện cơ chế tự chủ theo quy định tại Nghị định 54/2016/NĐ-CP; sắp xếp tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết 19-NQ/TW của TW6 Khóa XII; Đồng thời hội nghị cũng nhằm trao đổi, đề xuất giải pháp nâng cao vai trò, hiệu quả của Trung tâm khi thực hiện mô hình hoạt động mới, việc nâng cao năng lực của các Trung tâm trong thực hiện các dịch vụ tư vấn, hỗ trợ cho doanh nghiệp trong hoạt động đổi mới, chuyển giao công nghệ.

Theo Báo cáo tình hình hoạt động của các Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN giai đoạn 2016-2020, giai đoạn 2011 - 2015 số lượng hợp đồng tư vấn chuyển giao công nghệ do các Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN thực hiện là 11.036 hợp đồng, tổng giá trị 220 tỷ đồng. Đến giai đoạn 2016 - 2020, số lượng hợp đồng tư vấn chuyển giao công nghệ do các Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN thực hiện là 14.907 hợp đồng. Tổng giá trị hợp đồng tư vấn, chuyển giao công nghệ là 290 tỷ đồng, tăng 32%. Để thúc đẩy hoạt động chuyển giao công nghệ, các Trung tâm cần chủ động tiếp nhận, lựa chọn kết quả nghiên cứu để hợp tác với các tổ chức, doanh nghiệp ứng dụng vào sản xuất phù hợp với đặc thù của địa phương. Các Trung tâm cần hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng đổi mới công nghệ, tập trung xác định nhu cầu doanh nghiệp, xây dựng cơ sở dữ liệu và chuyên giao công nghệ, cung cấp thông tin cho doanh nghiệp ứng dụng và đổi mới công nghệ…

Năm 2020, với tình hình đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường ảnh hưởng tiêu cực đến phát triển kinh tế - xã hội; một số Trung tâm đã chủ động, tập trung hoạt động nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao công nghệ trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid–19 tại địa phương. Những công nghệ, sản phẩm của Trung tâm đã đem lại hiệu quả thiết thực trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các địa phương.

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng đã trao đổi, chia sẻ, bổ sung làm rõ thêm những khó khăn, thách thức về thực trạng, nhu cầu, giải pháp ứng dụng và đổi mới công nghệ; Kinh nghiệm nâng cao hiệu quả hoạt động ứng dụng, chuyển giao công nghệ và đưa sản phẩm của Trung tâm vào thị trường; mô hình hoạt động của các Trung tâm để phát huy hiệu quả tự chủ, thúc đẩy chuyển giao công nghệ và phục vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực ứng dụng và phát triển công nghệ.

Hội nghị được kỳ vọng sẽ góp phần tăng cường năng lực và hiệu quả hoạt động của các Trung tâm có chức năng ứng dụng và chuyển giao công nghệ thuộc Sở KH&CN các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Từ đó tìm ra giải pháp tối ưu, đẩy mạnh việc ứng dụng và chuyển giao công nghệ vào đời sống sản xuất, phục vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

NASATI