Thủ tướng bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Quyết định số 1508/QĐ-TTg ngày 01/11/2019 bổ nhiệm ông Lê Xuân Định, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Bộ trưởng Chu Ngọc Anh trao quyết định cho Thứ trưởng Lê Xuân Định.

Như vậy, Bộ Khoa học và Công nghệ hiện có các lãnh đạo gồm Bộ trưởng Chu Ngọc Anh và 4 Thứ trưởng: Trần Văn Tùng, Phạm Công Tạc, Bùi Thế Duy, Lê Xuân Định.

Chiều 4/11/2019, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh đã trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm chức vụ Thứ trưởng đối với đ/c Lê Xuân Định, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ.

Trước khi được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, ông Lê Xuân Định đã đảm nhận nhiều chức vụ quan trọng trong lĩnh vực khoa học và công nghệ như: Cục trưởng Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia (từ năm 2013 đến năm 2017); Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính (từ năm 2017 đến tháng 10/2019)...

Theo http://baochinhphu.vn/Khoa-hoc-Cong-nghe/Thu-tuong-bo-nhiem-Thu-truong-Bo-Khoa-hoc-va-Cong-nghe/379130.vgp