Quy hoạch Hòa Lạc thành đô thị khoa học công nghệ và sinh thái

Theo Quyết định Số 705/QĐ-TTg ngày 28/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Quy hoạch chung đô thị Hòa Lạc, thành phố Hà Nội đến năm 2030, tỷ lệ 1/10.000, Đô thị Hòa Lạc trong tương lai được định hướng có tính chất là đô thị khoa học công nghệ, nơi tập trung trí tuệ và công nghệ tiên tiến, trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; trung tâm nghiên cứu khoa học, công nghệ cao của cả nước; trung tâm đại học quốc gia và cao đẳng dạy nghề; trung tâm y tế, khám chữa bệnh, điều dưỡng…

Hòa Lạc cũng sẽ là một đô thị sinh thái - nghỉ dưỡng, đô thị khoa học - công nghệ theo hướng phát triển đô thị xanh, đô thị thông minh, tiết kiệm năng lượng, trung tâm vùng phía Tây Hà Nội. Đô thị Hòa Lạc có mô hình phát triển gồm hai vùng đặc trưng: Một là vùng lõi đô thị, với các trung tâm cấp vùng và khu vực gồm Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Khu Đại học Quốc gia Hà Nội và các khu đô thị mới, hệ thống trung tâm công cộng, trung tâm y tế cấp vùng…; Hai là vùng vành đai xanh bao quanh đô thị phát triển xây dựng theo mô hình nông thôn mới.

Mục tiêu chung của Quy hoạch này nhằm phát triển đô thị Hòa Lạc thành đô thị hiện đại, đồng bộ hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật có vai trò giảm tải chức năng và áp lực về dân số cho đô thị trung tâm, là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội các quận, huyện ngoại thành. Đây là cơ sở để quản lý phát triển đô thị và phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với định hướng Quy hoạch chung Thủ đô; để rà soát, khớp nối các dự án đã và đang triển khai trong khu vực.

Phạm vi ranh giới quy hoạch thuộc địa giới hành chính các huyện Quốc Oai, Thạch Thất và thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội với quy mô nghiên cứu khoảng 17.274ha. Dự báo đến năm 2025 dân số đô thị Hòa Lạc khoảng 150.000 người. Đến năm 2030 và những năm tiếp theo, dân số đô thị Hòa Lạc (tối đa) khoảng 600.000 người, tỷ lệ dân số đô thị khoảng 85%.

NASATI