Những định hướng mới cho hoạt động KH&CN TP. Hà Nội trong năm 2019

Ngày 11/1/2019 tại Hà Nội, Sở Khoa học & Công nghệ (KH&CN) Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động KH&CN năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Tham dự Hội nghị có Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Văn Tùng và Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý.

Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Văn Tùng phát biểu tại Hội nghị

Thời gian qua, hoạt động KH&CN tại Hà Nội đã có bước tiến bộ quan trọng trên các lĩnh vực, đặc biệt là chất lượng và hiệu quả được nâng lên rõ rệt, ngày càng khẳng định vai trò là đòn bẩy, là động lực thúc đẩy sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô. Theo đó, Sở KH&CN Hà Nội đã thẩm định công nghệ 27 dự án đầu tư thuộc các lĩnh vực cấp thiết của Thủ đô: Cấp nước, thu gom và xử lý nước thải, rác thải, PCCC, cứu nạn cứu hộ, bãi đỗ xe tự động,... Hoạt động an toàn bức xạ và hạt nhân kịp thời khắc phục các sự cố phóng xạ xảy ra. Đã kiểm tra về an toàn bức xạ tại 30 cơ sở tiến hành công việc bức xạ; đã tư vấn, hướng dẫn được 31 tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục, tiến trình bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp. Sở tiếp tục đẩy mạnh công tác CCHC; đã tiếp nhận 3.169 hồ sơ và giải quyết 3.288 hồ sơ. Các hồ sơ đều được giải quyết đúng quy trình và thời hạn quy định.

Phát biểu tại Hội nghị về định hoạt động KH&CN TP. Hà Nội trong năm 2019, Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Văn Tùng cho rằng, Sở KH&CN cần tăng cường phối hợp với các cơ quan trong và ngoài Bộ KH&CN; phát huy, thu hút sử dụng lực lượng tri thức để giải quyết bài toán KH&CN tại địa bàn. Hỗ trợ lấy DN là trung tâm của hoạt động dự trữ KH&CN tạo ra năng suất, chất lượng và khả năng cạnh tranh doanh nghiệp (DN) trên thị trường, từ đó, nâng cao năng lực, đổi mới công nghệ DN, tăng khả năng hấp thụ công nghệ của DN. Tiếp cận tốt và hiểu đúng cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 để vận dụng kết quả vào thực tiễn. Thứ trưởng cũng đề nghị Sở KH&CN Hà Nội cần phối hợp với các sở, ban, ngành của Hà Nội và Bộ trong việc phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo của Hà Nội. Trong hoạt động quản lý KH&CN cần thực chất, hiệu quả và hướng tới xây dựng sản phẩm là thế mạnh của địa phương; sản xuất hàng hóa có khả năng cạnh tranh mạnh mẽ trên thị trường.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý, hoạt động KH&CN thời gian tới cần tập trung 8 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, cần bám sát công tác chỉ đạo của T.Ư, Bộ KH&CN; đổi mới phương hướng lựa chọn cho danh mục nghiên cứu khoa học để có được sản phẩm nghiên cứu ứng dụng thiết thực. Tích cực chủ động trao đổi, phối hợp với các sở, ban, ngành để nâng cao chất lượng công tác đặt hàng. Tiếp tục tăng cường đổi mới, nâng cao hiệu quả của hoạt động quản lý nhà nước về KH&CN. Để KH&CN thực sự đi vào đời sống cần đẩy mạnh hoạt động thông tin KH&CN. Phát triển mạnh và khai thác tối đa tiềm lực KH&CN; thực hiện đa dạng hóa các nguồn vốn đầu tư… Ngoài ra cần xây dựng cơ chế khuyến khích DN nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao, đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm; Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện 4 nhóm giải pháp lớn nhằm phát triển thị trường KH&CN. Xây dựng và triển khai các cơ chế, chính sách hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho các DN trên địa bàn. Tăng cường liên kết giữa nhà quản lý, nhà khoa học và nhà DN trong hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ. Đặc biệt, cần đề xuất các giải pháp tiếp cận cuộc cách mạng 4.0. Thiết lập sàn giao dịch công nghệ phục vụ cho việc trưng bày, kết nối cung cầu về công nghệ.

NASATI

Nguồn tin: NASATI