Những điểm mới trong chính sách khoa học, công nghệ và đổi mới của Italia

Italia tiếp tục thực hiện cải cách cơ cấu và củng cố tài chính bắt đầu từ năm 2011 để đưa nền kinh tế trên con đường tăng trưởng bền vững  dựa  vào  các  nguyên  tắc  cơ  bản  của  kinh  tế  vĩ  mô.  Năm  2013, Chính phủ đã công bố Chương trình Destination Italy để thu hút FDI và tăng khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp Italia.

                                                                  

Những điểm chính trong hệ thống khoa học, công nghệ và đổi mới (KHCN&ĐM) của Italia: Những  thách  thức  mới:  Một  số  sáng  kiến  giải  quyết  những  thay đổi xã hội được công bố năm 2013, bao gồm Chiến lược năng lượng quốc gia mới đến năm 2020 và quỹ đặc biệt cho việc làm của lao động trẻ trong lĩnh vực kinh tế xanh. Khuôn khổ pháp lý quốc gia về năng lượng  tái  tạo  và  tiết  kiệm  năng  lượng  gần  đây  mới  được  cập  nhật.

MUIR cũng đã công bố một báo cáo quốc gia về xã hội già hóa dựa vào các phân tích và đề xuất từ các bên liên quan và các cuộc thảo luận của OECD về chủ đề này để giải quyết những thách thức nảy sinh từ sự già hóa dân số Italia.

Các  trường  đại  học  và  viện  nghiên  cứu  công:  Chi  NC&PT  của Italia thấp hơn mức trung bình của OECD. Tuy nhiên, quốc gia này có  tỷ  lệ  các  trường  đại  học  hàng  đầu  tương  đối  cao.  Liên  kết  giữa ngành công nghiệp và khoa học chưa chặt chẽ. Các viện nghiên cứu công và trường đại học không tích cực đăng ký sáng chế cho các kết quả  nghiên  cứu  của  họ.  Để  cải  thiện  hiệu  quả  nghiên  cứu  công,  cải cách các cơ chế cấp kinh phí và quản lý các trường đại học đã được Nghị viện phê duyệt năm 2010 và đang được thực hiện như cải cách các viện nghiên cứu công theo MIUR năm 2009. Năm 2013, MIUR đã phân bổ nguồn lực mới theo Kế hoạch hành động gắn kết (CAP) để tăng cường hạ tầng nghiên cứu công, đặc biệt trong các khu vực phía nam của đất nước.

Hạ tầng CNTT và Internet: Mặc dù tỷ lệ thuê bao không dây của Italia gần bằng mức trung bình của OECD, nhưng tổng đầu tư cho CNTT ở mức rất thấp. Kế hoạch băng thông rộng quốc gia 2008 - 2014 tiếp tục được xem là công cụ chính để cải thiện các dịch vụ và hạ tầng CNTT cấp quốc gia. Cơ quan Số hóa Italia mới được thành lập năm 2012 để thúc đẩy CNTT chú trọng số hóa trong khu vực công. Kế hoạch chiến lược phổ biến các công nghệ băng thông siêu rộng ở khu vực phía nam được công bố năm 2013.

Cụm  và  chuyên  môn  hóa  thông  minh:  Thành  tích  đổi  mới  của doanh nghiệp giữa các vùng của nước này là khá khác nhau. Năng lực NC&PT  và  đổi  mới  chủ  yếu  tập  trung  ở  các  khu  vực  miền  Nam  và miền Trung Italia. Năm 2012, MIUR đã kêu gọi xây dựng và củng cố các cụm  công nghệ. Dự án hỗ trợ các  chính quyền địa phương trong việc xây dựng và thực hiện các chiến lược chuyên môn hóa thông minh của họ được đưa ra năm 2013.

Trong giai đoạn 2012 - 2014, Italia đã tăng cường mạng lưới thỏa thuận song phương về hợp tác KH&CN với các nước đối  tác,  đặc  biệt  là  Thụy  Điển,  vẫn  được  tiếp  tục  trong  giai  đoạn  2014 - 2016. Từ năm 2013, Cơ quan Xúc tiến Thương  mại (ICE) đã thay thế Viện Thương mại Nước ngoài cũ, hỗ trợ quốc tế hóa doanh nghiệp Italia. Tăng cường quốc tế hóa các trường đại học, viện nghiên cứu công và doanh nghiệp cũng là một mục tiêu của Destination Italy