Những báo cáo về phụ nữ hoạt động trong lĩnh vực STEM cho thấy nhiều cơ hội phát triển

Mặc dù phụ nữ đã có những đóng góp quan trọng cho nền khoa học trong suốt lịch sử, nhưng họ liên tục bị đánh giá thấp ở tất cả các cấp. Bây giờ, dữ liệu từ một nghiên cứu kéo dài 4 năm cho thấy mặc dù ngày càng nhiều phụ nữ được đào tạo về khoa học, nỗ lực thúc đẩy và duy trì phụ nữ trong các vị trí khoa học cao cấp hơn vẫn chưa đầy đủ. Ngoài ra, các nhà nghiên cứu báo cáo rằng còn thiếu chính sách để hỗ trợ phụ nữ theo đuổi đam mê khoa học trong suốt sự nghiệp của họ.

Các nhà khoa học cho biết: "Dữ liệu cho thấy chúng ta đang tiến bộ, điều đó nói rằng, vẫn còn nhiều tổ chức có ít phụ nữ ở các vị trí giảng viên cao cấp nhất. Vẫn còn khá nhiều điều cần phải cải thiện trong một số lĩnh vực nhất định, bao gồm cả việc đại diện cho phụ nữ trong một số vai trò nhất định, như phát biểu tại các cuộc họp khoa học".

Các nhà nghiên cứu đã thu được dữ liệu của họ thông qua việc sử dụng thẻ báo cáo nghiên cứu được thu thập khi các nhà nghiên cứu cá nhân nộp đơn xin tài trợ từ NYSCF. Thẻ báo cáo là một phần của dự án NYSCF 2014 đưa ra một số chiến lược nhằm giúp đạt được sự bình đẳng giới trong khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học (STEM). Trong số 1.287 thẻ báo cáo đã được gửi, 741 cung cấp thông tin đầy đủ cho một năm nhất định và một số bao gồm nhiều năm. Nhìn chung, dữ liệu trong bài báo đại diện cho 541 tổ chức tại 38 quốc gia ở Bắc Mỹ (72%) và Châu Âu (18%).

Các nhà điều tra phát hiện ra rằng mặc dù phụ nữ chiếm hơn một nửa trong số sinh viên đại học, sau đại học và sau đại học, tình hình đã trở nên khác biệt khi thâm niên tăng lên. Phụ nữ chiếm 42% giáo sư trợ lý, 34% giáo sư và 23% giáo sư đầy đủ. Các tỷ lệ này thay đổi rất nhiều theo viện nghiên cứu: Khoảng một phần ba các tổ chức được khảo sát, phụ nữ chiếm chưa đến 10% trong số các người mới được tuyển dụng.

Các nhà nghiên cứu hy vọng sẽ thấy rằng phụ nữ sẽ góp mặt ở nhiều cấp bậc thấp hơn so với các cấp bậc cao. Nhưng đáng chú ý là có sự khác biệt trong khu vực. Ví dụ, các tổ chức ở châu Âu tiến gần hơn để đạt được sự bình đẳng giới.

Các nhà nghiên cứu cho biết phát hiện của họ cho thấy vấn đề chính không phải là tuyển dụng phụ nữ vào vai trò STEM mà là giữ chân họ và thúc đẩy họ vào các vị trí có ảnh hưởng hơn.

P.T.T (NASATI), theo https://www.sciencedaily.com/releases/2019/09/190905111636.htm, 15/9/2019